LEX Edytor

Tworzenie i aktualizacja pism, umów, dokumentów

Wypróbuj bezpłatnie

Produkt firmy Wolters Kluwer

Wyższy standard pracy z dokumentami prawnymi

LEX Edytor to zaawansowane narzędzie do tworzenia i aktualizacji pism, umów oraz innych dokumentów powołujących przepisy lub orzeczenia.

Oszczędność czasu

Bezpośrednie połączenie z LEX za pomocą automatycznych linków kierujących do jednostek aktów prawnych i orzeczeń.

Komfort pracy

Kontrola aktualności przepisów bez opuszczania opracowywanego dokumentu. Importowanie danych z LEX do dokumentów jednym kliknięciem.

Bezpieczeństwo, wyeliminowanie błędów

Sprawdzanie błędów językowych, występujących często w dokumentach prawnych.

Wypróbuj bezpłatnie!

LEX Edytor — łączy pracę w systemie LEX z MS Word

Tworzenie powiązań między dokumentem a LEX

LEX Edytor umożliwia łatwe tworzenie powiązań do wykrytych w tekście sygnatur, orzeczeń sądowych oraz jednostek redakcyjnych aktów prawnych. Wykryte elementy zostają oznaczone i powiązane z platformą LEX.

Ponadto, umożliwia szybkie dotarcie do pełnej treści dokumentu bezpośrednio w Systemie LEX, a także wstawienie treści jednostek redakcyjnych do dokumentu, wstawienie metryki aktu prawnego do treści dokumentu czy wstawianie informacji o zmianach aktu do przypisu.

Proste tworzenie dokumentów

LEX Edytor pozwala na szybkie tworzenie nowych oraz modyfikację już istniejących dokumentów. Narzędzie posiada kreator i gotowe szablony.

Ponadto kontroluje numerację i strukturę dodawania jednostek redakcyjnych do dokumentu i ułatwia zarządzanie załącznikami.

Sprawdzanie poprawności tekstów pod kątem języka prawniczego

MS Word wskazuje błędy językowe, a LEX Edytor dodatkowo weryfikuje i eliminuje najczęściej popełniane prawnicze błędy językowe.

Wypróbuj

Inne funkcjonalności LEX Edytor

 • Przeszukiwanie bazy bibliograficznej LEX
 • Kontrola stanu prawnego powiązanego dokumentu
 • Możliwość uruchamiania LEX oraz proste przeszukiwanie inicjowane bezpośrednio w MS Word
 • Automatyczna konwersja dokumentów w formacie DOC i RTF na DOCX
 • Dodawanie linków do LEX
 • Bezpośrednie wysyłanie aktywnego dokumentu w formie załącznika e-mail

Rozpocznij przygodę z LEX Edytor na okres próbny

Wersja próbna

0 zł
przez 14 dni
dla 1 stanowiska
prezentacja gratis!
bez zbędnych formalności

Abonament roczny

576 zł
netto / rok
dla 1 stanowiska
14 dni bezpłatnie
umowa odnawialna

Wymagania systemowe

Produkt najlepiej będzie działać jeśli Twój komputej spełnia poniższe wymagania:

 • System operacyjny: Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10
 • Oprogramowanie: Wersje instalacyjne MS Word 2010, 2013, 2016
 • .NET Framework (objęty instalatorem) wersja 4.6
 • Instalacja aplikacji z prawami administratora systemu Windows
 • Połącznie z Internetem oraz posiadanie dostępu do Serwisu LEX

Instalacja LEX Edytora

Kupiłeś już LEX Edytora? Co dalej?

 • Pobierz plik instalacyjny LEX Edytor
 • Zaloguj się do swojego systemu LEX
 • Otwórz MS Word i korzystaj z LEX Edytora!

Regulamin niekonsumencki
Regulamin konsumencki