Podczas webinarium przedstawimy nasze rozwiązania problemów, które pojawiły się po wejściu RODO w życie oraz tych, które wyniknęły w związku ze stosowaniem przepisów. Pokażemy, jak poradzić sobie z aktualizacją dokumentacji, szacowaniem ryzyka, zarządzaniem incydentami oraz opracowaniem DPIA. Odniesiemy się do problemu niespójności oraz mnogości przepisów rozproszonych w aktach prawnych.

Przychodząc na szkolenie dowiesz się:

  1. Jakie są przeszkody w zarządzaniu bezpieczeństwem informacji
  2. Jak uporządkować dokumentację i jak zorganizować szacowanie ryzyka w organizacji.
  3. Jak wykorzystać nowe technologie i narzędzia do RODO

Program webinarium:

  1. Niespójne przepisy, mnogość lub brak uregulowań, zasady znajdujące się w aktach prawnych różnej rangi
  2. Dodatkowa wymagana dokumentacja - brak wzorów, formatu, formy przechowywania
  3. Oparcie zasad przetwarzania danych na RBA - wywodzącym się z ISO
  4. Pandemia - nowe zasady funkcjonowania - elastyczny moduł zarządzania ryzykiem, pozwalający na szybką adaptację do nowych wyzwań
  5. Rozwój technologii, nowe metody pracy oraz wyzwania cyberbezpieczeństwa
  6. Lawinowo narastająca ilość danych i nowe problemy z tym związane