Trwają prace nad polską ustawą o ochronie sygnalistów (whistleblowers). W myśl ustawy firmy będą zobowiązane do wdrożenia wewnętrznej procedury zgłaszania naruszeń prawa. O czym warto pamiętać przy tworzeniu takiej procedury, żeby była ona skuteczna? Jakie warunki należy spełnić?

20 września 2022 roku odbędzie się II Konferencja DAPR online:20 września 2022 roku odbędzie się II Konferencja DAPR online:„Zawsze patrz w jasną stronę RODO - korzyści z RODO dla biznesu”.

Zapraszamy do udziału w szkoleniu: „Pracuj mniej, zarabiaj więcej! Jak przyciągać idealnych klientów do kancelarii”

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie online „Zgłoszenia sygnalistów: wymagania prawno-techniczne w świetle dyrektywy UE i RODO”. Webinar odbędzie się 15 września o godz. 14

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie online „Legislacja pod kontrolą, czyli efektywny monitoring zmian w prawie”

Już 6 września odbędzie się bezpłatny webinar, podczas którego opowiemy o logistycznej stronie biznesu w obszarze praw własności intelektualnej.

Podczas webinaru, na bazie pięciu symptomów wymienionych poniżej, przedstawimy jak prawidłowo powinna być zbudowana procedura, z uwzględnieniem przepisów nowego projektu ustawy.

W dobie gwałtownej cyfryzacji osiągnęliśmy etap, kiedy praktycznie każdą umowę możemy dograć i zawrzeć bez papieru. Dlatego 23 czerwca zapraszamy na bezpłatne szkolenie online „Najnowsze trendy w zawieraniu i zarządzaniu e-umowami”.

Zapraszamy 26 maja 2022 r. do udziału w Law Session. To jedyne takie wydarzenie edukacyjne w Polsce kierowane do studentów i ambitnych prawników.

Zapraszamy na bezpłatny webinar z cyklu o sygnalistach:Ochrona sygnalistów. Kiedy sygnalista NIE JEST chroniony.  Spotkanie odbędzie się 1 czerwca o godz. 11:00.  

W trakcie konferencji pomówimy o tych doświadczeniach oraz o tym jak widzimy RODO porządek w organizacji! Wyjątkowe grono prelegentów przedstawi Ci swój punkt widzenia z różnych perspektyw na temat rozliczalności.

Zapraszamy na bezpłatny webinar „Za co odpowiada podmiot przetwarzający. Czego uczy dotychczas największa kara Prezesa UODO?”. Szkolenie online odbędzie się 7 czerwca o godz. 12.

Zapraszamy na bezpłatny webianr z cyklu o sygnalistach: AML a sygnaliści. Jak przygotować organizację na zmiany?

Spotkanie odbędzie się we wtorek 17 maja o godz. 11:00.  

Zapraszamy na bezpłatny webianr z cyklu o sygnalistach: Whistleblowing od kuchni. Jak wprowadziliśmy nowe prawo w spółce zatrudniającej prawie 900 pracowników.  Spotkanie odbędzie się we wtorek 26 kwietnia o godz. 11:00.  

Serdecznie zapraszamy do udziału w bezpłatnym szkoleniu online „Digitalizacja procesów – bezpieczeństwo pracodawcy i ochrona sygnalisty”, które odbędzie się 26 kwietnia.

Zapraszamy na bezpłatny webianr z cyklu o sygnalistach: Zakończenie postępowania w sprawie zgłoszenia nieprawidłowości. Spotkanie odbędzie się we wtorek 5 kwietnia o godz. 11:00.  

Podczas spotkania porozmawiamy o szczególnych rodzajach zgłoszeń o nieprawidłowościach i zastanowimy się, czy stanowią one niebezpieczeństwo dla organizacji.

Techniczne i prawne aspekty cyberbezpieczeństwa

Wraz z mec. Romanem Biedą zachęcamy do udziału w eksperckim kursie online „Techniczne i prawne aspekty cyberbezpieczeństwa”.

Przyjmowanie zgłoszeń od sygnalistów to dla wielu organizacji temat nowy, budzący niepokój. O ile łatwiej jest wprowadzić narzędzie do przyjmowania zgłoszeń od sygnalistów i stworzyć właściwe procedury (tu pomaga nam prawodawca), o tyle już samo przyjęcie zgłoszenia stawia wiele znaków zapytania.

Weź udział w spotkaniu, zdobądź praktyczną i potrzebną wiedzę – tych informacji nie znajdziesz ani w Dyrektywie, ani w projekcie ustawy. To niepowtarzalna okazja do zadania pytań doświadczonym praktykom RODO!