Dlaczego warto wziąć udział w spotkaniu ?

Mecenas Hubert Sommerrey opowie o tym, jak wygląda odpowiedzialność podmiotów zbiorowych obecnie oraz jakie zmiany w tym zakresie przewiduje nowelizacja ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych, a także – jaka będzie rola wdrożenia w podmiocie zbiorowym systemów do zgłaszania naruszeń w kontekście zwolnienia tego podmiotu z odpowiedzialności na gruncie znowelizowanej ustawy.

Agenda spotkania:

  • Wprowadzenie: krąg podmiotów zbiorowych i okoliczności, w których ponoszą one odpowiedzialność;
  • Zmiana ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary: nowa definicja podmiotu zbiorowego i zmiana przesłanek odpowiedzialności;
  • Warunki odpowiedzialności podmiotów zbiorowych, sankcje, możliwości zwolnienia podmiotów zbiorowych od odpowiedzialności za czyny zabronione;
  • Wewnętrzne systemy do zgłoszenia naruszeń jako podstawa zwolnienia podmiotu zbiorowego od odpowiedzialności.

Powiemy także o tym, jak ułatwić proces przyjmowania zgłoszeń od sygnalistów dzięki dedykowanemu narzędziu do ich obsługi.

Prelegenci:

Hubert Sommerrey, Radca prawny, Partner Zarządzający w Sommerrey & Partner

Radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu, Partner Zarządzający w Sommerrey & Partners Kancelaria Radców Prawnych Sp. k., odpowiedzialny za wyznaczanie kierunków rozwoju Kancelarii. Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu Kancelarią. Swoje doświadczenie zawodowe budował także pracując na rzecz instytucji finansowych oraz zasiadając w radach nadzorczych spółek akcyjnych. Dzięki połączeniu umiejętności z dziedziny obsługi prawnej klientów korporacyjnych, praktycznej wiedzy z zakresu zarządzania oraz znajomości nowych technologii, wspiera przedsiębiorców we wdrażaniu niezbędnych procedur i narzędzi umożliwiających ocenę ryzyka prowadzonej działalności i podejmowanie odpowiednich decyzji biznesowych. Certyfikowany Compliance Officer I Stopnia.

Katarzyna Abramowicz, Radczyni prawna, CEO Specfile.pl, CEO Sygnanet.pl

Radczyni prawna, była przedstawicielka KIRP w Brukseli. Od ponad 20 lat wraz z ojcem Zbigniewem tworzy rozwiązania technologiczne, które ułatwiają życie milionom Polaków (Przelewy24, Bilety24, Specfile, Specprawnik, Sygnanet). Prelegentka największych konferencji o tematyce legaltech i cybersecurity, mentorka Women in Law oraz Global Legal Hackathon, laureatka 50 najbardziej kreatywnych w biznesie, nominowana do nagrody European Women of Legal Tech 2020, wykładowczyni SWPS.

Zapraszamy!

 Zapisy >> 

Patronat nad wydarzeniem objęli Wolters Kluwer i Lex Hub.