Logo Red Into Green

System do zarządzania ochroną informacji

Aplikacja porządkuje, automatyzuje i wspiera procesy związane z ochroną danych osobowych (RODO).

Wypróbuj

DAPR sp. z o.o.

RED INTO GREEN to aplikacja, która kompleksowo przeprowadzi Cię przez RODO.

W opinii naszych Klientów, najlepsze w RED INTO GREEN są raporty.

Też je lubimy! Przygotowaliśmy je w dwóch wersjach: „ogólnej" - odpowiedniej np. dla Zarządów i „szczegółowej" - odpowiedniej dla zespołów roboczych.

Klienci mówią, że RED INTO GREEN ma najlepszą analizę ryzyka z jaką do tej pory się spotkali. Opiera się ona o solidną metodykę, czyli zasadę risk based approach wszytą w narzędzie.

Zgadzamy się w 100%! Metodyka to efekt kilku lat naszej pracy oraz testów z klientami i ekspertami.

Co jeszcze nam powiedzieli klienci opowiadając, dlaczego wybrali aplikacje RED INTO GREEN?

Umożliwia kompleksowe zarządzenie tematem RODO w mojej organizacji. Całość w jednym miejscu. A gotowe raporty do przygotowania w kilka minut.

RED INTO GREEN jest stale rozwijana i aktualizowana.

Praca w aplikacji jest łatwa i intuicyjna, zbliżona do pracy z Excelu.

W przygotowanie RED INTO GREEN włożyliśmy nasze serce, wiedzę i doświadczenie.

Sami wprowadzimy naszych klientów w aplikację, a naszym celem jest realizowanie usług doradztwa na najwyższym poziomie!

ikona bezpieczeństwa sygnalisty

Gotowe słowniki

Aplikacja "uczy się sama". Słowniki uzupełniają się samodzielnie w trakcie korzystania z aplikacji.

ikona bezpieczeństwa organizacji

Łatwy dostęp

Dostęp przez przeglądarkę internetową, bez konieczności instalacji.

ikona bezpieczeństwo komunikacji

Wszystko pod ręką

Raporty dające obraz procesów, zasobów i zagrożeń generujących najwyższe ryzyko bezpieczeństwa danych w organizacji.

ikona bezpieczeństwa sygnalisty

Intuicyjna obsługa

Obsługa aplikacji przygotowana na bazie Excel wraz z eksportem danych do plików Excel.

ikona bezpieczeństwa organizacji

Pracuj w zespole

Możliwość zdalnej pracy zespołowej w aplikacji.

ikona bezpieczeństwo komunikacji

Przejrzystość działań

Logiczne i ergonomiczne rozłożenie funkcjonalności i elementów, jak w Excelu.

Analiza ryzyka

Analiza ryzyka

Metodyka analizy ryzyka zaszyta w aplikacji. Aplikacja umożliwia przeprowadzenie analizy krok po kroku. Najpierw, ogólna ocena ryzyka, potem prekwalifikacja do DPIA i DPIA. W ten sposób jesteśmy w stanie wykazać realizacje obowiązków określonych w art.24, 25, 32 oraz 35 RODO, a także wytycznych UODO oraz Grupy Roboczej.

Dashboard

Rozbudowany system pomocy

Unikalny wewnętrzny helpdesk pełniący nie tylko rolę opisu działania poszczególnych elementów i funkcjonalności aplikacji, ale źródło wiedzy na temat zasad i przepisów prawa dotyczących przetwarzania danych osobowych, oraz baza doświadczeń stanowiących wsparcie DAPR sp. z.o.o dla klientów.

Rejestr Czynności Przetwarzania

Rejestr Czynności Przetwarzania

Serce RODO oraz RED INTO GREEN. Rejestr czynności buduje się wybierając pozycje ze słowników. Słowniki można dowolnie modyfikować. Dane w RCP są powiązane logicznie, co ułatwia pracę z rejestrem na etapie tworzenia i aktualizowania. Rejestr czynności wiąże informacje z analizy ryzyka, rejestru kategorii oraz upoważnień. Jakiekolwiek zmiany wszędzie są widoczne.

Logo Red Into Green

Funkcjonalności RED INTO GREEN

Cechy, które sprawiają, że RED INTO GREEN jest niezbędne w każdej organizacji

 • wszechstronna analiza ryzyka oraz gromadzenia informacji o procesach - czynnościach przetwarzania danych osobowych, stosowanych zasobach informatycznych, personalnych i organizacyjnych
 • jasne i przejrzyste przedstawienie informacji na temat ryzyk występujących w organizacji
 • wsparcie pracy Inspektora Ochrony Danych oraz wszystkich osób odpowiedzialnych za szacowanie ryzyka i opracowywanie planów postępowania z ryzykiem
 • możliwość kompleksowego spojrzenia na procesy w organizacji
 • kompatybilność rejestrów, które są powiązane ze sobą i znajdują się w jednym miejscu
 • rozbudowane raporty o stanie bezpieczeństwa danych w firmie
 • pełna kontrola nad wszelkimi procesami przetwarzania danych osobowych
 • komfortowa i bardziej wydajna praca porządkująca zasoby w organizacji poprzez "depapieryzację" i digitalizację
 • automatyzacja wszystkich możliwych kombinacji wystąpienia ryzyka co zmniejsza prawdopodobieństwo błędu człowieka. Dzięki podziałowi pracy, dane dziedzinowe uzupełniane są przez fachowców: dane o zasobach informatycznych, w tym zabezpieczeniach uzupełnia osoba odpowiedzialna za ten wycinek w organizacji, dane z zakresu HR - osoba z HR. Przyspiesza to pracę i podnosi jakość pozyskiwanych danych.

Wybierz swój plan

PAKIET STANDARD
Rozwiązanie dla małych i średnich firm do obsługi jednego podmiotu.
 • 1 obsługiwany podmiot
 • miejsce na pliki do 1 GB
500 zł

Subskrypcja miesięczna

5 000 zł

Subskrypcja roczna

PAKIET PREMIUM
Jesteś grupą kapitałową?
Wybierz to rozwiązanie!
 • do 5 obsługiwanych podmiotów
 • miejsce na pliki do 2 GB
5 000 zł

Subskrypcja miesięczna

10 000 zł

Subskrypcja roczna

ENTERPRISE
Potrzebujesz zbudować Infrastrukturę dostosowaną do Twoich potrzeb?
 • nieograniczona liczba podmiotów
 • miejsce na pliki do 3 GB
 • Aplikacja w wersji on premises lub SaaS

Opinie klientów

Aplikacja obejmuje prowadzenie Rejestru czynności przetwarzania danych osobowych oraz Rejestru kategorii czynności przetwarzania, ułatwia kwalifikację oraz przeprowadzenie DPIA, umożliwia generowanie i aktualizowanie upoważnień do przetwarzania danych, a także prowadzenie ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych. Ta aplikacja to nie tylko narzędzie, to również baza wiedzy. Zawarty w niej Aneks oraz liczne komentarze dostarczają szereg informacji ułatwiających rozpoczęcie pracy.

Narzędzie pozwala uporządkować wiedzę o procesach w organizacji oraz zapewnia spełnienie zasady rozliczalności określonej w przepisach RODO.

DAPR Sp. z o.o. dysponując zespołem ekspertów, wspierała nas nie tylko we wdrożeniu narzędzia w naszej organizacji, ale dokonała fachowego przeszkolenia naszych pracowników w zakresie obsługi aplikacji oraz na bieżąco wspierała i brała udział w konsultacjach nad prowadzonymi w niej pracami.


PEKAO LEASING Sp. z o.o.

Biuro Prawne i Procedur

Dyrektor Urszula Obara

Dzięki aplikacji jesteśmy w stanie przeprowadzać kompleksową ocenę ryzyka pod kątem skutków, jakie może mieć przetwarzanie danych dla praw i wolności osób, których dane dotyczą. Aplikacja umożliwiła nam równocześnie zrealizowanie szeregu innych wymaganych procesów m.in. prowadzenie rejestru czynności przetwarzania danych osobowych, rejestru kategorii. Wdrożenie aplikacji w naszej organizacji odbyło się na sposób wysoce profesjonalny, dlatego z całym polecamy aplikację Red Into Green firmy DAPR Sp. z o.o.


Traple Konarski Podrecki & Wspólnicy

Adwokat Xawery Konarski

Zakupiliśmy aplikację, która pozwala nam na przeprowadzenie analizy ryzyka RODO w sposób kompleksowy i uporządkowany. Zaproponowana przez specjalistów DAPR metodyka analizy ryzyka RODO oraz automatyzacja procesów wynikająca z właściwości aplikacji znacznie zwiększyła efektywność naszych działań.

Przez cały czas testów jak i teraz w trakcie eksploatacji narzędzia, możemy liczyć na stałe i merytoryczne wsparcie ze strony specjalistów z firmy DAPR Sp. z o. o.


Inspektor Ochrony Danych

Carrefour Polska sp. z o.o.

Do wyboru oferty przekonała nas zrozumiała, przejrzysta i bardzo sensowna metodyka przeprowadzenia analizy ryzyka RODO. Dodatkowo - co z naszego punktu widzenia było kluczowe - DAPR wspiera proces analizy swoimi autorskim rozwiązaniem tj. aplikacją Red Into Green. Dzięki temu otrzymaliśmy końcowy raport analizy ryzyka RODO, w tym DPIA oraz możemy samodzielnie kontynuować proces zarządzania ryzykiem RODO w naszej organizacji realizując określone plany postępowania. Oceniamy, że przedmiot zamówienia został wykonany w sposób należyty, terminowo i w ustalonych kosztach.


BLIK

Inspektor ochrony danych osobowych / radca prawny

Paweł Dytry

Produkt Red Into Green umożliwia przeprowadzenie kompleksowej oceny ryzyka w uporządkowany sposób, a także zwiększa efektywność naszej pracy poprzez zautomatyzowanie niezbędnych procesów. Jesteśmy przekonani co do zaproponowanej metodyki. Przez cały czas wdrożenia Red Into Green mogliśmy liczyć na merytoryczne wsparcie pracowników DAPR Sp. z o.o.. Z pełną odpowiedzialnością chętnie polecamy DAPR jako rzetelnego i godnego współpracy partnera.


Napollo

Dyrektor Działu Prawnego

r.pr. Luiza Fortuńska - Mazor

Aplikacja Red Into Green wykorzystuje autorską metodę kompleksowej analizy ryzyka, którą sobie bardzo cenimy. Ze strony DAPR otrzymaliśmy pełne wsparcie w zakresie instalacji aplikacji oraz samej metodyki przygotowania analizy. Dzięki Red Into Green udało nam się w uporządkowany sposób przeprowadzić szacowanie ryzyka dla procesów raz ocenę skutków dla ochrony danych a także je prawnie aktualizować.

Z pełną odpowiedzialnością możemy polecić firmę DAPR jako rzetelnego partnera a aplikację Red Into Green jako skuteczne narzędzie do przeprowadzania analizy ryzyka.


Colliers Manager

Katarzyna Studzińska

Wymagania systemowe

Aplikacja RED INTO GREEN stworzona jest wyłącznie w oparciu o stabilne i objęte wsparciem producentów komponenty:

 • Serwer Ubuntu 20+
 • PHP 7.4
 • Maria DB 10+
 • Symfony 5

Do korzystania z instancji wystarczy jedna z popularnych przeglądarek internetowych. RED INTO GREEN wspiera bieżące wersje Chrome, Edge, Firefox, Opera oraz Safari.

Zespół konsultantów biznesowych DAPR przeszkoli zespół Klienta (m.in. w modelu Train the Trainer) z obsługi aplikacji RIG. Oferujemy także bieżące wsparcie techniczne oraz merytoryczne zw. z autorską Metodyką Analizy Ryzyka DAPR, z której korzysta aplikacja.

Regulamin produktu Red Into Green