Skaner iAML

Efektywne przeciwdziałanie praniu pieniędzy (ang. Anti-Money Laundering) to nie problem! Uniknij sankcji i zwiększ bezpieczeństwo finansowe Twojej firmy dzięki automatyzacji procesów AML.

Wypróbuj bezpłatnie

Usprawnienie procesu identyfikacji klienta

iAML to aplikacja webowa, dzięki której będziesz mógł sprawnie sprawdzić czy dany podmiot lub osoba występuje na listach PEP polskich i zagranicznych, w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych oraz na listach dot. sankcji, ostrzeżeń KNF i krajów podwyższonego ryzyka, bez konieczności weryfikacji tych danych w wielu źródłach.

Kompleksowa weryfikacja osób i podmiotów pod kątem AML

Gwarantuje należyte wypełnienie obowiązków ustawowych oraz optymalizację procesów związanych z przeciwdziałaniem praniu brudnych pieniędzy.

Zastosowanie środków bezpieczeństwa finansowego

Umożliwia to zwiększenie bezpieczeństwa finansowego firmy na wypadek kontroli oraz minimalizację ryzyka nałożenia przez organ nadzorujący kar finansowych.

Generowanie raportów z wynikami weryfikacji

Zastosowanie zautomatyzowanych rozwiązań analitycznych pozwala na dostosowanie procesów do indywidualnych potrzeb w zakresie analizy podmiotów.

Wypróbuj bezpłatnie!

Skaner iAML – dlaczego warto?
Poznaj unikalne wartości produktu

Bezpieczeństwo, wiarygodność i zgodność z RODO

Skaner iAML jest w pełni zgodny z ustawą AML, co istotnie zmniejsza ryzyko prowadzenia działalności gospodarczej. Spełnia również obowiązki prawne wynikające z przepisów RODO, m.in. w związku z ustawą o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego. Weryfikacja danych realizowana w Skanerze iAML następuje w czasie rzeczywistym, przez co gwarantuje rzetelność wyników.

Codzienna aktualizacja

Wszystkie bazy w Skanerze iAML są na bieżąco aktualizowane na podstawie oficjalnych źródeł i weryfikowane przez grupę moderatorów baz danych. Codzienna aktualizacja baz przebiega w sposób dwuetapowy – poprzez automatyczne pobieranie danych z obszernej bazy stron źródłowych, a następnie ręczną weryfikację zmian przez administratorów bazy.

Kompleksowość i spójność

Listy restrykcyjne to źródło kompletnych informacji. Dostępna w produkcie baza osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne zawiera około 76% numerów PESEL lub dat urodzeń przypisanych do PEP. Umożliwia to łatwą identyfikację wyszukiwanych osób. Co ważne, rozproszone dane połączone są w jednym zharmonizowanym narzędziu.

Wypróbuj bezpłatnie!

Główne funkcjonalności Skanera iAML

  • Lista PEP i bliskich współpracowników PEP – baza osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne zawierająca zarówno polskie, jak i zagraniczne profile.
  • Listy sankcyjne – zestawienia osób oraz podmiotów, wobec których należy stosować szczególne środki bezpieczeństwa, m.in. listy sankcyjne: OFAC, UK, EU, ONZ.
  • Lista ostrzeżeń KNF – ma na celu zaalarmowanie klientów i kontrahentów podmiotu, który się na niej znajduje, o konieczności zachowania większej ostrożności w kontaktach.
  • Lista krajów podwyższonego ryzyka – zestawienia zawiera szczegółowy wykaz krajów oraz terytoriów, gdzie ryzyko prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu może być wyższe.
  • Rejestr beneficjentów rzeczywistych – informacje pochodzące z Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych, zawierające informacje o osobach fizycznych sprawujących bezpośrednią lub pośrednią kontrolę nad spółką: zarząd, prokura, właściciele.

Dowiedz się w 3 minuty, jak można przeciwdziałać praniu brudnych pieniędzy.

Wybierz opcję dla siebie!

Licencja STANDARD

100 zł
netto miesięcznie
1 użytkownik (200 zapytań/mc)
30 zł
netto miesięcznie
kolejny użytkownik

Wersja Próbna

0 zł
5 zapytań
1 użytkownik

Wymagania systemowe

Skaner iAML jest aplikacją webową, działającą w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych m.in. Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Safari, Opera. Niezbędnym jest posiadanie dostępu do Internetu oraz programu do odczytu plików pdf.

Pobierz instrukcję

Pobierz regulamin

Polityka prywatności iAML