Skaner iAML

Baza do weryfikacji procesów AML

Wypróbuj bezpłatnie

Produkt firmy Incaso Group Sp. z o.o.

Efektywne przeciwdziałanie praniu pieniędzy (ang. Anti-Money Laundering) to nie problem! Uniknij sankcji i zwiększ bezpieczeństwo finansowe Twojej firmy dzięki automatyzacji procesów AML.

iAML to aplikacja webowa, dzięki której będziesz mógł sprawnie sprawdzić czy dany podmiot lub osoba występuje na listach PEP polskich i zagranicznych, w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych oraz na listach dot. sankcji, ostrzeżeń KNF i krajów podwyższonego ryzyka, bez konieczności weryfikacji tych danych w wielu źródłach.

Kompleksowa weryfikacja osób i podmiotów pod kątem AML

Gwarantuje należyte wypełnienie obowiązków ustawowych oraz optymalizację procesów związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy.

Zastosowanie środków bezpieczeństwa finansowego

Umożliwia to zwiększenie bezpieczeństwa finansowego firmy na wypadek kontroli oraz minimalizację ryzyka nałożenia przez organ nadzorujący kar finansowych.

Generowanie raportów z wynikami weryfikacji

Zastosowanie zautomatyzowanych rozwiązań analitycznych pozwala na dostosowanie procesów do indywidualnych potrzeb w zakresie analizy podmiotów.

Wypróbuj bezpłatnie!

Skaner iAML – dlaczego warto?
Poznaj unikalne wartości produktu

Bezpieczeństwo, wiarygodność i zgodność z RODO

Skaner iAML jest w pełni zgodny z ustawą AML, co istotnie zmniejsza ryzyko prowadzenia działalności gospodarczej. Spełnia również obowiązki prawne wynikające z przepisów RODO, m.in. w związku z ustawą o otwartych danych publicznych i ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego. Weryfikacja danych realizowana w Skanerze iAML następuje w czasie rzeczywistym, przez co gwarantuje rzetelność wyników.

Codzienna aktualizacja

Wszystkie bazy w Skanerze iAML są na bieżąco aktualizowane na podstawie oficjalnych źródeł i weryfikowane przez grupę moderatorów baz danych. Codzienna aktualizacja baz przebiega w sposób dwuetapowy – poprzez automatyczne pobieranie danych z obszernej bazy stron źródłowych, a następnie ręczną weryfikację zmian przez administratorów bazy.

Kompleksowość i spójność

Listy restrykcyjne to źródło kompletnych informacji. Dostępna w produkcie baza osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne zawiera około 90% numerów PESEL lub dat urodzeń przypisanych do PEP. Umożliwia to łatwą identyfikację wyszukiwanych osób. Co ważne, rozproszone dane połączone są w jednym zharmonizowanym narzędziu.

Wypróbuj bezpłatnie!

Główne funkcjonalności Skanera iAML

  • Lista PEP i bliskich współpracowników PEP – baza osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne zawierająca zarówno polskie, jak i zagraniczne profile.
  • Listy sankcyjne – zestawienia osób oraz podmiotów, wobec których należy stosować szczególne środki bezpieczeństwa, m.in. listy sankcyjne: OFAC, UK, EU, ONZ.
  • Lista ostrzeżeń KNF – ma na celu zaalarmowanie klientów i kontrahentów podmiotu, który się na niej znajduje, o konieczności zachowania większej ostrożności w kontaktach.
  • Lista branż podwyższonego ryzyka – lista branż o podwyższonym ryzyku prania pieniędzy, sklasyfikowanych na podstawie kodów PKD GUS.
  • Lista krajów podwyższonego ryzyka – zestawienie zawiera szczegółowy wykaz krajów oraz terytoriów, gdzie ryzyko prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu może być wyższe.
  • Rejestr beneficjentów rzeczywistych – informacje pochodzące z Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych, zawierające informacje o osobach fizycznych sprawujących bezpośrednią lub pośrednią kontrolę nad spółką: zarząd, prokura, właściciele.

Poznaj opinie klientów

Joanna Siecińska
Dyrektor ds. Operacyjnych, SMARTNEY Sp. z o.o.

Wykorzystujemy narzędzia iAML, które dostarcza nam Incaso Group. Listy Restrykcyjne iAML zawierające m.in. listy PEP, listy sankcyjne, listy ostrzeżeń KNF od Incaso Group są jednym z podstawowych elementow AML w naszej firmie. Doceniamy narzędzia iAML za wysoką jakość danych, łatwość integracji, rozsądny koszt, a zespół Incaso Group za profesjonalną obsługę, elastyczność i wsparcie.

Igorr Rusinowski
Prezes Zarządu, UNLINK S.A.

Dostarczone wsparcie, rozwiązania oraz narzędzia spełniają w 100% nasze oczekiwania. Zarówno doradztwo, jak i obsługa są na najwyższym poziomie. Model współpracy dopasowany do faktycznych potrzeb, co cenimy najbardziej. Wspópracę z Incaso Group możemy polecić wszystkim, którzy szukają profesjonalnego partnera biznesowego oferującego rozwiązania prawne i informatyczne na bardzo wysokim poziomie.

Marcin Kopyś
Prezes Zarządu, FENIGE Sp. z o.o.

Dzięki nawiązanej współpracy podnieślismy jakość wykonywania obowiązków AML, a także zredukowaliśmy związane z nimi koszty. Jesteśmy bardzo zadowoleni z trwającej współpracy z Incaso Group, ich komeptencji, zapewnionych narzędzi i baz danych oraz zrozumienia i zaspokojenia naszych potrzeb.

Tomasz Imbiorowski
Dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa i Ryzyka Operacyjnego, Bank Pocztowy S.A.

Polecamy Incaso Group Sp. z o.o. jako partnera wspomagającego wypełnienie obowiązków ustawowych związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w zakresie dostarczania list PEP oraz list sankcyjnych wraz z rozwiązaniem informatycznym w tym zakresie.

Wybierz opcję dla siebie!

Wycena indywidualna

Wypełnij obowiązki z zakresu AML, korzystając z zestawu narzędzi iAML dopasowanego do indywidualnych potrzeb Twojej firmy!

Skontaktuj się z nami aby uzyskać dostęp testowy do systemu iAML

Kontakt

Wymagania systemowe

Skaner iAML jest aplikacją webową, działającą w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych m.in. Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Safari, Opera. Niezbędnym jest posiadanie dostępu do Internetu oraz programu do odczytu plików pdf.

Pobierz instrukcję

Pobierz regulamin

Polityka prywatności iAML

LEX Hub Dobry wybór! Kup online