Liczba skarg, które wpływają do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych od 2018 r. rośnie. Jednocześnie RODO zaledwie w sposób ogólny opisuje mechanizmy zapewnienia zgodności, stawiając na technologiczną neutralność oraz podejście oparte na ryzyku. Tym samym administratorzy danych zostali pozostawieni niejako samym sobie, często nieświadomie narażając się na kary ze strony Prezesa UODO. 

Podczas wystąpienia dr Dominik Lubasz z Kancelarii Prawnej Lubasz i Wspólnicy, partnera platformy LEX Hub, opowie o tym, dlaczego dochodzi do naruszeń oraz nakładania kar oraz jak praktycznie podejść do przetwarzania danych, aby ich uniknąć. 

W części praktycznej zaprezentowane zostaną narzędzia do automatyzacji oraz standaryzacji analizy ryzyka – jednego z podstawowych mechanizmów badania zgodności – GDPR Risk Tracker

Program szkolenia: 

1.  Kary pieniężne i przyczyny ich nałożenia. Dlaczego naruszenie ochrony danych spowodowało nałożenie kary?
2. Prowadzenie i dokumentowanie analizy ryzyka. Na co zwrócić uwagę i jak udokumentować?
3. Narzędzia do automatyzacji i standaryzacji analizy ryzyka. Jak zrobić analizę łatwiej, ale kompleksowo?
 
Ważne!
Podczas szkolenia możesz zadawać pytania prelegentowi.
Szkolenie skierowane jest do Administratorów Danych Osobowych i Inspektorów Ochrony Danych Osobowych.
Szkolenie odbyło się.
Zapraszamy do obejrzenia nagrania z webinarium >