Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w styczniu 2022 r. nałożył na dwie firmy administracyjne kary pieniężne. Nie byłoby to nic nadzwyczajnego, gdyby nie fakt, że jedna z nich to prawie 5 mln zł – zatem największa do tej pory kara Prezesa UODO!

W trakcie spotkania ekspert skupi się na udzieleniu odpowiedzi, za co i w jakim zakresie kształtuje się odpowiedzialność podmiotu przetwarzającego (a więc tego podmiotu, który dostaje zlecenie działania na danych osobowych administratora danych). Jest to istotne zagadnienie w codziennej działalności firm usługowych.

Więcej szczegółów i bezpłatne zapisy >>

Dodatkowo, zastanowimy się wspólnie nad pytaniami: 

  • Jaka jest odpowiedzialność podmiotu przetwarzającego?
  • Jak nie wolno wykorzystywać danych osobowych?
  • Jakie środki bezpieczeństwa są wymagane od podmiotu przetwarzającego?
  • Na czym polega obowiązek podmiotu przetwarzającego dotyczący pomocy administratorowi w prawidłowym zabezpieczeniu danych?
  • Czy na wysokość administracyjnej kary mają wpływ wcześniejsze upomnienia?

Szkolenie skierowane jest m.in. do osób odpowiedzialnych za ochronę danych osobowych w firmach otrzymujących zlecenia działania na danych osobowych, jak firmy księgowe, informatyczne, kadrowe.

Więcej szczegółów i bezpłatne zapisy >>

Prelegent:

Piotr Liwszic – prawnik i autor serwisu Judykatura.pl, zajmujący się ochroną danych osobowych; wieloletni pracownik instytucji państwowych, w których odpowiadał m.in. za nadzór nad bezpieczeństwem informacji, w tym informacji niejawnych.

Jako audytor wiodący normy ISO/IEC 27001 posiada liczną praktykę w całościowych procesach zarządzania bezpieczeństwem informacji. Obecnie doradza w wielu długotrwałych i złożonych procesach wdrożenia zasad przetwarzania danych osobowych w organizacjach zarówno krajowych, jak i zagranicznych.Judykatura.pl, partner platformy LEX Hub
, pozwala użytkownikowi na zachowanie zgodności z przepisami o ochronie danych osobowych. Jest to jedno miejsce, które łączy kilkanaście źródeł orzecznictwa dzięki zastosowaniu najnowszych rozwiązań technologicznych. Jako osoba odpowiedzialna za RODO w swojej organizacji, dzięki Judykaturze.pl możesz błyskawicznie reagować na wszystkie najważniejsze zmiany legislacyjne.