Nowe przepisy o ochronie osób zgłaszających naruszenia, które zaczną obowiązywać już 17 grudnia  budzą sporo wątpliwości i niejasności. Na pracodawców zostaną nałożone nowe obowiązki związane z przygotowaniem kanałów dokonywania zgłoszeń, opracowaniem procedur, jak również ochroną osób dokonujących zgłoszeń.

Podczas dyskusji porozmawiamy o kwestiach praktycznych dla firm i zagadnieniach regulacyjnych, jak m.in.:

  • Co firmy powinny jeszcze zrobić, aby zdążyć z wdrożeniem w wymaganym dyrektywą terminie? Jak powinny się do tego przygotować?
  • Gdzie leżą największe ryzyka dla firm i jak się przed nimi zabezpieczyć? Jakich błędów unikać?
  • Jak powinien wyglądać audyt prawny przed wdrożeniem? Jakie procesy, procedury i regulaminy warto przejrzeć i jak je dostosować do nowych regulacji?
  • Kto i jak powinien gromadzić i przetwarzać informacje pozyskane od sygnalistów?
  • Relacja nowych procedur do już obowiązujących w firmach – np. dotyczących compliance czy zgłoszeń w zakresie mobbingu i dyskryminacji.
  • Z czym firmy poradzą sobie same, a w czym mogą im pomóc kancelarie prawne?

Już 10 grudnia podczas bezpłatnej debaty online, nasi eksperci poruszą kluczowe aspekty nowych zagadnień regulacyjnych oraz wszystkie praktyczne kwestie dla firm. Link do zapisów >>

Serdecznie zapraszamy do udziału w bezpłatnej debacie eksperckiej!