Badanie przeprowadzono m.in. wśród radców prawnych i aplikantów radcowskich/adwokackich, zatrudnionych w kancelariach i działach prawnych firm (respondenci są w wieku od 30 do 50 lat i mieszkają­ w miastach powyżej 250 tys. mieszkańców).

Ankietę – pomiędzy styczniem i marcem 2021 r. – wypełniło 220 prawników. Jakie są jej najważniejsze wnioski?

  • Choć stosowanie najnowszych rozwiązań technologicznych było powszechne wśród respondentów, to jednak tylko nie­całe 60% zaczęło w ciągu ostatnich 3 lat korzystać z nowego rozwiązania technologicznego
  • Zaledwie co czwarty respondent przyznał, że w ciągu ostatnich 2 lat był pytany przez swoich klientów o stosowane rozwiąza­nia technologiczne lub proszony o stosowanie konkretnych rozwiązań. Najczęściej wymieniane rozwiązania to: narzędzia chmurowe, digitalizacja akt, komunikatory internetowe oraz wprowadzenie panelu klienta.
  • Wyniki ankiety sugerują, że presja ze strony klientów mogła stanowić skuteczny bodziec do wdrażania lub przynaj­mniej planowania wdrożenia nowych rozwiązań
  • Zaledwie co czwarty respondent korzystał z programu do zarządzania kancelarią/działem prawnym
  • Jedynie 24% ankietowanych przyznało, że korzysta z programu DMS (DMS – document management system)
  • Wyniki ankiety wskazują na dość duży poziom odporności branży prawniczej na wpływ pandemii. Ponad 2/3 badanych oceni­ło, że miała ona pozytywny wpływ na ich praktykę prawniczą, podczas gdy odmiennego zdania było 29% ankietowanych.

Cały raport bezpłatnie pobierzesz TUTAJ >> Zawiera on 15 rozdziałów oraz komentarze ekspertów w dziedzinie LegalTech. Autorem badania jest r.pr. Tomasz Zalewski, natomiast analizę wyników opracowała dr Dorota Celińska-Janowicz. Wnioski na temat badania znajdziesz również w serwisie Prawo.pl >>

LEX Hub: poznaj rozwiązania dla prawników

Warto przypomnieć, że na platformie LEX Hub znajdują się nowoczesne rozwiązania, które wspierają prawników w codziennej pracy. Są to m.in. programy: Treesk, DoxyChain, Skaner iAML, oraz Specfile. Dowiedz się więcej >>