LegalTech, raport, Future Ready Lawyer, Wolters Kluwer

Zakłócenia spowodowane koronawirusem przyniosą daleko idące skutki w całej branży prawniczej. Nastąpi gwałtowne przyspieszenie jej transformacji cyfrowej, a presja finansowa spowoduje, że większego znaczenia nabierze efektywność. Wiodącą rolę w zwiększeniu wydajności zyskają rozwiązania z obszaru LegalTech. To najważniejsze wnioski z badania Future Ready Lawyer.

Schematy podatkowe: Komisja Europejska daje więcej czasu na MDR

Na początku maja 2020 r. Komisja Europejska zaproponowała odroczenie części obowiązków wynikających z dyrektywy 2018/822 wprowadzającej przepisy o schematach podatkowych o 3 miesiące. Parlament Europejski w czerwcu br. zgodził się na tę propozycję, ale wydłużając odroczenie aż o 6 miesięcy.