Sama ta technologia jest z nami od dość dawna, de facto od lat 70-tych. Najpierw istniały podwaliny i założenia teoretyczne i pierwsze próby implementacji, wraz z rozwojem technologii komputerowej i mocy obliczeniowej nastąpił boom na sztuczną inteligencję.

W dzisiejszym świecie, w którym większość operacji biznesowych odbywa się online, bezpieczeństwo przepływu dokumentów i transakcji jest niezwykle istotne. Kwalifikowana pieczęć elektroniczna umożliwia firmom zachowanie integralności i autentyczności pochodzenia danych znajdujących się na dokumentach.

Hackathon odbywał się pod hasłem sztucznej inteligencji. Na jej kanwie staraliśmy się budować innowacyjność i wartościowe pomysły. Myślę, że w tym roku nam się to udało. Sztuczna inteligencja była motorem, akceleratorem wielu rozwiązań.

Potrzebujesz przewodnika po labiryncie innowacji i zmian technologicznych? Jeśli tak, to zapraszamy do odsłuchania odcinka podcastu Prawo na Oko, poświęconego w całości tematowi sztucznej inteligencji.

Posłuchaj rozmowy z ekspertem >>

Bezpieczeństwo jest jednym z kluczowych elementów przy wyborze dostawcy podpisów elektronicznych. Podpisy elektroniczne często są wykorzystywane podczas wymiany poufnych informacji, dlatego niezawodność i ochrona danych są niezwykle istotne.

Jak znaleźć przestrzeń na attentive work? Obserwacja naszego prawniczego rynku i moje własne doświadczenia podsuwają mi dwie podpowiedzi: to metodologia pracy i technologia – pisze Aneta Pacek-Łopalewska, współzałożycielka TREESK.

Podstawowymi formami e-podpisu są: zwykły podpis elektroniczny, zaawansowany podpis elektroniczny oraz forma kwalifikowana podpisu elektronicznego. Forma kwalifikowana jest równoważna formie pisemnej dokumentu wymaganej przez przepisy prawa.

Dlaczego RODO nie może istnieć bez cyberbezpieczeństwa, a cyberbezpieczeństwo bez RODO? To temat konferencji online, która odbędzie się 24 października. Udział jest bezpłatny, zapraszamy!

Ileż razy chciałoby się tak powiedzieć kolejnemu klientowi, którego sprawa z zakresu IP nie dość, że jest "na wczoraj", to na dodatek ponadnormatywnie zagmatwana i wymagająca poświęcenia na nią dodatkowego czasu… A tymczasem w kolejce piętrzy się lista typowych spraw,

Załączniki w wiadomościach e-mail często zawierają cenne lub poufne informacje, w tym dane finansowe, dokumenty osobiste lub poufne raporty biznesowe. Bez odpowiednich środków bezpieczeństwa pliki te są narażone na przechwycenie, nieautoryzowany dostęp lub manipulację podczas ich transmisji.

Eksperci omówili aktualne wytyczne dotyczące: zgodności i bezpieczeństwa przetwarzania danych oraz zasad przetwarzania, w tym minimalizacji danych i analizy ryzyka i ochrony danych w fazie projektowania. Prelegentami byli: Dominik Lubasz, radca prawny - Lubasz i Wspólnicy; Wojciech Grenda, specjalista ds. bezpieczeństwa informacji – GDPR Risk Tracker.

Administratorzy w ciągu tych lat stanęli wobec ogromnego wyzwania, czego przykładem stała się prawidłowa realizacja żądań praw osób, których dane dotyczą, realizacja oceny skutków dla ochrony danych (DPiA) czy należyte zarządzanie naruszeniami danych osobowych.

Pracodawcy muszą spełnić określone obowiązki wynikające z nowego prawa. Powinni m.in. wyznaczyć odpowiednie osoby lub zespół osób do wyjaśniania zgłoszeń od sygnalistów, a także utworzyć wewnętrzną procedurę zgłoszeń oraz zapewnić poufny sposób ich przekazywania.

Prace nad polską ustawą o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa, mającą implementować unijne przepisy, wywołały nad Wisłą niemałe poruszenie. Wynika ono po części z faktu, że instytucja tzw. sygnalistów jest w naszych realiach czymś nowym.

Dynamika zmian prawnych powoduje, że o dostosowaniu do nich organizacji lub klienta trzeba zacząć myśleć, zanim jeszcze nowe przepisy zostaną uchwalone. Wymusza to monitorowanie prac legislacyjnych i analizę ich wpływu na możliwie wczesnym etapie – wyjaśniał Szymon Łajszczak.

W ciągu dnia na świecie wysyłanych jest 333,2 mld wiadomości e-mail, ale tylko co piąta jest otwierana. Z poczty elektronicznej, która funkcjonuje od ponad 50 lat, korzysta połowa ludności świata.

Z czwartej edycji badania jasno wynika, że technologia rok po roku pozostaje KLUCZOWYM czynnikiem, który zapewnia wyższą wydajność w branży prawniczej. Co jeszcze mówi raport?

Komunikacja z klientami z inicjatywy prawnika zaczyna się upowszechniać. Jednak jest to dość uciążliwe i nie stanowi sedna działalności kancelarii. W odpowiedzi na tę sytuację Wolters Kluwer przygotował nowy program online – Legal Alert.

Legal Hackathon 2022 już za nami: w tym roku zwyciężyła aplikacja Talental do planowania prawniczej kariery. Jakie jeszcze projekty zyskały uznanie jury?

Ruszyła rekrutacja na V edycję studiów podyplomowych „Prawo w biznesie nowych technologii” na Uczelni Łazarskiego. Dlaczego warto się zapisać?