W styczniu 2020 r. Wolters Kluwer przeprowadził niezależne badanie wśród 700 prawników z kancelarii i firm w USA i Europie, w tym w Polsce. Celem drugiej edycji badania Future Ready Lawyer była analiza trendów, oczekiwań podmiotów prawnych oraz ich stopnia gotowości na zmiany, które pozwolą im osiągać lepsze wyniki.

– Nasze badanie wyraźnie pokazuje, że świat prawniczy po epidemii nigdy nie będzie już taki sam. Wskazują na to również eksperci, których opinie przytaczamy odnośnie wpływu pandemii na branżę. Kancelarie lub działy prawne, które chcą odnaleźć się w nowej rzeczywistości, muszą mocniej postawić na LegalTech, efektywność oraz sprawną komunikację z klientami i managerami – komentuje Włodzimierz Albin, prezes Wolters Kluwer Polska.

5 obszarów „pod lupą”

Raport z badania Future Ready Lawyer skoncentrował się na 5 obszarach związanych z przyszłością zawodu prawnika i czynnikach wpływających na wydajność. Są nimi: Najważniejsze trendy i gotowość branży prawniczej na zmiany; Budowanie udanych relacji na linii klient–firma; Transformacja działów prawnych; Transformacja kancelarii oraz Inwestycje i korzyści technologiczne.

Najważniejsze trendy i wyzwania wskazane przez prawników:
- Rosnące znaczenie rozwiązań LegalTech (76% wskazań)
- Wyjście naprzeciw zmieniającym się oczekiwaniom klientów/managerów (74%)
- Nacisk na poprawę wydajności/produktywności (73%)
- Umiejętność pozyskiwania i zatrzymywania talentów w organizacji (73%)
- Radzenie sobie ze zwiększoną ilością i złożonością informacji (72%)

Na uwagę zasługują zmiany priorytetów od czasu badania Future Ready Lawyer z 2019 r., kiedy to respondenci ocenili technologie i oczekiwania klientów odpowiednio na trzecim i czwartym miejscu w rankingu najistotniejszych trendów. W 2020 r. te dwa trendy wspięły się na szczyt listy i widać wyraźne powiązanie między nimi: zadowolenie klientów i managerów zależy od tego, w jakim stopniu prawnicy wykorzystują technologie.

Niski stopień gotowości

Patrząc jednak na wszystkie tendencje, widać bardzo duży rozdźwięk między ogólnymi trendami rynkowymi a gotowością do ich wprowadzania. Mniej niż 1/3 respondentów twierdzi, że ich organizacja jest bardzo dobrze przygotowana do mierzenia się z którymkolwiek z tych problemów.

– Oprócz pozytywnych sygnałów o spodziewanych trendach, w raporcie czytamy również o barierach, które stoją na drodze ku możliwie maksymalnemu wpisaniu się w nadchodzące zmiany. Ciągle niestety dominuje brak lub bardzo powierzchowna wiedza o technologiach, zarówno wśród kancelarii, jak i prawników korporacyjnych – komentuje Marcin Zręda, Dyrektor Strategiczny Rynku Usług Prawnych i Przedsiębiorstw, Wolters Kluwer Polska. – Drugą przeszkodą jest opór organizacji przed zmianą, dopiero na trzecim miejscu znajdują się kwestie finansowe – dodaje Marcin Zręda.

Kancelarie vs. działy prawne: długa lista rozbieżności

Badanie Future Ready Lawyer uwidoczniło także rozdźwięk pomiędzy oczekiwaniami i potrzebami działów prawnych a zrozumieniem tych oczekiwań przez kancelarie i zdolnością do ich realizacji. Działy prawne, dokonując oceny kancelarii, uznały, że trzy najważniejsze kryteria to: umiejętność wykorzystania technologii w celu poprawy produktywności, współpracy i procesów; zdolność do specjalizacji oraz umiejętność zrozumienia potrzeb klienta i partnerskiej współpracy z nim. Działy prawne uznały cenę jako czwarty najważniejszy czynnik oceny.

Jednak kiedy zapytano kancelarie, jak według nich są oceniane przez działy prawne, odpowiedzi stanowiły prawie odwrotność tego, co podali prawnicy korporacyjni. Zdaniem kancelarii dla działów prawnych najważniejszym kryterium jest cena, a następnie zrozumienie potrzeb klienta, specjalizacja i wykorzystanie technologii w celu poprawy efektywności.

– Nowa presja finansowa, powstała na skutek pandemii i wywołanego nią kryzysu, spowoduje, że efektywność nabierze jeszcze większego znaczenia. Zarówno kancelarie prawne, jak i prawnicy korporacyjni będą musieli poprawić produktywność i wydajność, zapewniając najwyższą wartość i zwrot z inwestycji (ROI) – podsumowuje Martin O'Malley, prezes dywizji Wolters Kluwer Legal & Regulatory, która zleciła badanie.

Pobierz raport Future Ready Lawyer 2020 >>