Obserwujemy dynamiczny rozwój technologiczny: automatyzacja na dużą skalę, współdzielenie danych, chmura napędzająca cyfrową transformację czy sztuczna inteligencja zmieniająca sposób funkcjonowania społeczeństwa oraz biznesu. Rozwój niesie za sobą zarówno szanse, jak i zagrożenia.

Trend ten będzie się nadal utrzymywał w 2022 r. Wzrastać będzie wykorzystanie nowych technologii zarówno w biznesie, jak i nauce. Cyfrowa odporność stała się jeszcze bardziej ważna ze względu na wojnę w Ukrainie. Technologia i zapewnienie ciągłości działania stały się fundamentem, bez których biznes i nauka już w tej chwili nie mogą funkcjonować.

Powstają luki regulacyjne

Określenie cloud computing jeszcze kilka lat temu było znane głównie wśród ekspertów. Dziś termin ten, zwłaszcza w dobie pandemii, a teraz wojny w Ukrainie, zrewolucjonizował świat informatyki i biznesu. Przedsiębiorcy zainteresowani rozwojem swoich firm zdają sobie sprawę, że implementacja rozwiązań chmurowych może zapewnić ciągłość działania. Dlatego nie pytają już dzisiaj: „Czy można przenieść swój biznes do chmury?”, tylko „Jak szybko i bezpiecznie można to zrobić?”.

Co więcej, w początkowej fazie rozwoju jest metaverse, który także zapewnia nowe możliwości dla świata biznesu, jak i marketingu. Ponownie jednak postęp nowych technologii dotyczący metaverse znacznie wyprzedza regulacje prawne, przez co powstają luki regulacyjne.

Z tego powodu jesteśmy świadkami wielu działań w zakresie inicjatyw regulacyjnych na poziomie Unii Europejskiej. Regulacji, które wymuszają zmianę modeli biznesowych. Z jednej strony mamy projekt rozporządzenia o AI czy projekt rozporządzenia o cyfrowej odporności sektora finansowego (DORA).

Z drugiej strony Rada Europy uzgodniła ogólne warunki ustawy o usługach cyfrowych DSA, która nakłada na Big Techy większą odpowiedzialność za treści pojawiające się na ich platformach (m.in. obowiązek zdecydowanych działań w kontekście dezinformacji, wyjaśnianie sposobu działania algorytmów, szybkie usuwanie nielegalnych treści w Internecie). Z kolei Digital Market Act wprowadza m.in. liczne zakazy, jak np. zakaz łączenia danych osobowych z różnych serwisów.

Nacisk na tzw. zielone innowacje

Powyższe zagadnienia budzą sporo wątpliwości, na które trudno samemu znaleźć odpowiedź. Z tego powodu warto rozważyć udział w studiach podyplomowych „Prawo w biznesie nowych technologii” realizowanych w Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego. – Zapewniamy wysoko wyspecjalizowane zajęcia, podczas których omówimy najnowsze trendy regulacyjne i biznesowe. W szczególności oferujemy praktyczny warsztat poświęcony zagadnieniom sztucznej inteligencji, moduł dotyczący prawnych aspektów chmury obliczeniowej, gdzie nasi wykładowcy przedstawią sposoby na jej bezpieczne wdrożenie w przedsiębiorstwach działających na rynku regulowanym. Opowiemy również, na co zwrócić uwagę w umowie z dostawcą chmurowym, jak zadbać o bezpieczeństwo danych osobowych czy jak spełnić wymagania regulatora – wyjaśnia Justyna Wilczyńska-Baraniak, kierownik studiów „Prawo w biznesie nowych technologii”, adwokat, Associate Partner, Lider Zespołu Prawa Własności Intelektualnej, Technologii i Danych Osobowych w EY Law.

– Według Europejskiego Zielonego Ładu KE będzie wspierać rozwój technologii cyfrowych, takich jak sztuczna inteligencja, 5G, przetwarzanie w chmurze oraz Internet Rzeczy. Dlatego też podczas najbliższej edycji studiów podyplomowych będziemy kłaść nacisk na tzw. zielone innowacje – dodaje Agnieszka Oleksyn-Wajda, kierownik studiów „Prawo w biznesie nowych technologii”, a także twórca kierunku Prawo ochrony środowiska w Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego oraz dyrektor Instytutu Zrównoważonego Rozwoju i Środowiska.

Studium przypadku + wybitni praktycy

Celem studiów jest praktyczne i kompleksowe zaznajomienie słuchaczy z aktualną problematyką prawną rozwoju nowych technologii. Uczestnicy zapoznają się na studiach z praktycznymi rozwiązaniami w zakresie prawnej ochrony nowych technologii, ich ekspansji na rynki zagraniczne.

Studia będą prowadzone według metody studium przypadku. Metoda ta ułatwia zaangażowanie uczestników w proces kształcenia i umożliwia rozwinięcie wiedzy praktycznej. Uczestnicy studiów łatwiej zrozumieją praktyczne problemy prawne, biznesowe i technologiczne.

Program studiów jest dostosowany do potrzeb rynku. Wykładowcy kierunku to wybitni praktycy, specjaliści, a zarazem dydaktycy rekomendowani w międzynarodowych rankingach prawniczych, takich jak Legal 500, Chambers Global, Chambers Europe, WTR1000, I AM Patent 1000. Ci sami wykładowcy, czerpiąc ze swoich doświadczeń, wspierają rozwój zawodowy innych osób, m.in. w ramach programów mentoringowych organizowanych przez Fundację Liderek Biznesu, LeaderSHEp in Tech Academy czy InCredibles.

Więcej informacji o studiach „Prawo w biznesie nowych technologii” znajdziesz TUTAJ >>