Wolters Kluwer Polska i Naczelna Rada Adwokacka zacieśniają współpracę. Wśród głównych celów partnerstwa są popularyzacja zagadnień z obszaru LegalTech, organizowanie szkoleń dla aplikantów i adwokatów oraz pogłębienie współpracy wydawniczej.

Włodzimierz Albin, prezes Wolters Kluwer Polska, nie kryje radości z pogłębienia współpracy z Adwokaturą: – Adwokaci są dla nas jedną z najważniejszych grup klientów. Dostarczamy im zarówno najwyższej jakości komentarze i inne książki prawnicze, jak i przede wszystkim bazę wiedzy, jaką jest system informacji prawnej LEX. I jest to baza całkowicie elektroniczna, a dzięki temu z tej cyfrowej bazy można przeskoczyć w kierunku LegalTechu. Czyli dostarczyć adwokatom i innym zawodom prawniczym narzędzia, przy pomocy których będą lepiej wykonywać swoją pracę i być bliżej klientów – komentuje Włodzimierz Albin.

LegalTech w centrum uwagi

Przemysław Rosati, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, także wskazuje na wielorakie korzyści kolejnego etapu partnerstwa. – Mamy wiarygodnego, rozpoznawalnego partnera, który świetnie porusza się w środowisku prawniczym. Można więc powiedzieć, że nie ma lepszej synergii niż Adwokatura i Wolters Kluwer. Wierzę, że przyniesie nam to obustronne korzyści. Wolters rozwija się świetnie, chciałbym, żeby Adwokatura była przez niego wspierana. Z kolei Wolters będzie mógł liczyć na współpracę ze strony Adwokatury i nie mam wątpliwości, że razem możemy osiągnąć bardzo dużo – komentuje prezes NRA.

Ramowe porozumienie o intensyfikacji współpracy prezesi obu organizacji podpisali 13 grudnia 2021 r. Na jego mocy Wolters Kluwer i Naczelna Rada Adwokacka podejmą wspólne działania w czterech obszarach: projektowym, badawczo-rozwojowym, produktowym oraz wydawniczym i medialnym.

W pierwszym obszarze organizacje położą nacisk na promowanie technologii i innowacji, z uwzględnieniem LegalTech (m.in. zainicjowanie projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu adwokatów”). W kolejnej dziedzinie istotne będzie badanie trendów, potrzeb i otoczenia biznesowego, w jakim funkcjonuje adwokatura. Istotą obszaru produktowego będzie m.in. konsultowanie przez adwokatów i aplikantów adwokackich nowopowstających rozwiązań Wolters Kluwer. Z kolei w obszarze wydawniczym głównym celem będzie zachęcenie adwokatów do szerszej obecności w mediach i publikacjach Wolters Kluwer.

Aplikacje prawnicze na LEX Hub

Podpisanie porozumienia z Naczelną Radą Adwokacką to kolejny krok Wolters Kluwer we współpracy ze środowiskiem prawniczym. – Od kilku lat owocnie współdziałamy z Krajową Izbą Radców Prawnych. Warto dodać, że przedstawiciele wszystkich samorządów, w tym także adwokackiego, notarialnego i komorniczego, wspierali nas swoim doświadczeniem m.in. podczas Legal Hackathonu 2021, czyli maratonu prawniczego programowania. Angażowali się także w niedawny finał konkursu Rising Stars, za co serdecznie im dziękuję – podsumowuje Włodzimierz Albin.

LEX Hub, platforma założona przez Wolters Kluwer Polska, promuje innowacyjne rozwiązania LegalTech, które optymalizują pracę prawników. Dowiedz się więcej >>