Webinarium „RODO a dane na giełdzie długów. Jakie informacje bezpiecznie publikować?” odbyło się 16 listopada 2021 r. Prelegentami byli Bogusław Bieda i Mateusz Jakóbiak – twórcy programu do windykacji online Vindicat, dostępnego na platformie LEX HUB. Gościem wydarzenia był adw. Marcin Cwener, ekspert prawa ochrony danych osobowych z kancelarii Maruta Wachta.

Podczas szkolenia eksperci odpowiedzieli na szereg pytań:

 • Czy na giełdzie można wystawić dług osoby fizycznej?
  Tak, na giełdzie długów można wystawiać dane osób fizycznych. Zakres publikowanych danych to: imię i nazwisko, kod pocztowy, miejscowość. Ustawa dopuszcza publikowanie również nazwy ulicy.
 • Czy na giełdzie długu można publikować sprawę, w której zapadł wyrok oddalający?
  Jeżeli wyrok oddalający dotyczy istnienia wierzytelności, to nie powinno się publikować takich danych na giełdach długów.
 • Czy umieszczenie danych dłużnika na giełdzie nie narusza art. 4 i art. 45 ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych?
  W procesie sprzedaży wierzytelności i publikacji danych na giełdzie nie mają zastosowania przepisy tej ustawy.
 • Czy dopuszczalne jest ujawnienie na giełdzie długów nazwy ulicy, przy której mieszka dłużnik (bez numeru budynku i mieszkania) i kodu pocztowego?
  Tak, ustawa dopuszcza publikację wyżej wymienionych danych.
 • Czy można dłużnika powiadomić e-mailem o publikacji długu, jeżeli usunął on wszystkie dane teleadresowe z KRS, pozostawiając jedynie adres elektroniczny?
  Dopuszczalne są wszystkie formy powiadomienia dłużnika o publikacji długu, takie jak: e-mail, sms lub poczta.
 • Jak długo ogłoszenie widnieje na giełdzie?
  Ogłoszenie może być widoczne przez cały okres trwania umowy z wierzycielem lub na życzenie wierzyciela możemy ten okres skrócić.
 • Czy giełda długów Vindicat jest skuteczna?
  Analiza skuteczności giełdy pokazuje, że w wyniku publikacji danych wierzyciele poprawiają skuteczność etapu windykacji polubownej prawie o 30% (w wyniku sprzedaży długu lub spłaty zobowiązania przez dłużnika), dlatego jest to rozwiązanie bardzo skuteczne.

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia relacji z webinarium, dostępnej poniżej. Więcej informacji o korzyściach, jakie zapewnia program Vindicat, znajdziesz TUTAJ >>