Badanie Future Ready Lawyer 2021: W cieniu pandemii przeprowadzono wśród 700 prawników z dziewięciu krajów europejskich (w tym z Polski) i USA. Raport z badania pokazuje, że sektor prawny postrzega transformację cyfrową i technologię jako kluczowe elementy do osiągnięcia lepszych wyników, w tym świadczenia wyższej jakości usług, efektywności i wydajności.

5 głównych wyzwań w branży prawniczej

Prawnicy wskazują główne wyzwania i trendy, które wpłyną na ich organizacje w ciągu najbliższych trzech lat. Wg respondentów są to:

  • rosnące znaczenie rozwiązań LegalTech (77%)
  • radzenie sobie ze wzrostem ilości i złożoności informacji (77%)
  • wychodzenie naprzeciw zmieniającym się oczekiwaniom klientów/managerów – 76%
  • umiejętność pozyskiwania i zatrzymywania uzdolnionych pracowników – 76%
  • nacisk na poprawę wydajności/produktywności – 75%.

– Wdrażanie technologii to nie koniec wyzwań dla sektora LEGAL. Raport wskazuje, że nadal istnieje spory rozdźwięk między kompetencjami i usługami kancelarii a oczekiwaniami działów prawnych. Nastąpił też skokowy wzrost liczby alternatywnych dostawców usług prawnych – zauważa Włodzimierz Albin, prezes Wolters Kluwer Polska.

Z kolei Tomasz Zalewski, partner kancelarii Bird & Bird i założyciel Fundacji LegalTech Polska, tak komentuje wyniki badania: – Prawnicy już wiedzą, że technologia pozwala na sprawniejsze i często wyższej jakości doradztwo prawne, co przekłada się na zwiększoną satysfakcję klientów oraz wzmocnienie z nimi relacji. Z raportu jednak jasno wynika, że za świadomością prawników często nie nadążają realne działania.

Pobierz raport Future Ready Lawyer 2021

Działy prawne a technologia

Z raportu jasno wynika, że w pandemii działy prawne przedsiębiorstw – działające pod presją wymagających obciążeń i ograniczeń budżetowych – zwracają się ku technologii, aby zautomatyzować pracę i zwiększyć produktywność. 57% działów prawnych twierdzi, że zwiększy swoje inwestycje technologiczne, w porównaniu z 51% w 2020 r.

Wiodące technologie, w jakie działy prawne planują zainwestować, to m.in.:

- narzędzia współpracy do sporządzania/recenzowania dokumentów i umów
- automatyzacja tworzenia dokumentów i umów
- korporacyjne narzędzia do spotkań i e-głosowania
- zarządzanie systemami workflow i automatyzacja procesów
- zarządzanie przepływem dokumentów i umów.

75% działów prawnych oczekuje, że big data i analiza predykcyjna będą miały znaczący wpływ na ich organizacje w ciągu najbliższych trzech lat.

Kancelarie prawne a technologia

W wyniku pandemii również wiele kancelarii doświadczyło zwiększonej presji finansowej i kosztowej. Jednak nadal postrzegają technologię jako ważną inwestycję w rozwój swojego biznesu. Zgodnie z wynikami badania 63% kancelarii spodziewa się wzrostu inwestycji w LegalTech w ciągu najbliższych trzech lat.

Wśród technologii, w które 75% lub więcej kancelarii zainwestuje, znajdują się:
- podpis elektroniczny
- automatyzacja tworzenia dokumentów i umów
- narzędzia współpracy do sporządzania/recenzowania dokumentów i umów
- zarządzanie obiegiem dokumentów i umów
- usługi oparte na chmurze.

Co ciekawe, w porównaniu z wynikami badania z 2020 r. big data i analiza predykcyjna znalazły się na pierwszym miejscu, jeśli chodzi o największy, spodziewany wpływ na kancelarie (największy wzrost odnotowała jednak automatyzacja powtarzalnych procesów, o 14 punktów procentowych).

A jakie są powody niewdrażania innowacji? Prawie połowa kancelarii (47%) jako główny powód oporu przed nową technologią wymienia kwestie organizacyjne, w tym brak ogólnej strategii technologicznej, strach przed zmianami, a także opór kadry zarządzającej.

Cyfryzacja na 3 filarach

Rosnące znaczenie rozwiązań LegalTech to jeden z wiodących trendów, który według prawników wpływa na ich organizacje. Jednak nie wszystkie podmioty w pełni wykorzystują technologię, aby poprawić wydajność, zachować ciągłość działania czy zyskać przewagę konkurencyjną.

Badanie wykazało, że organizacje, które w pełni wdrożyły technologię, w momencie wybuchu pandemii były przygotowane do zdalnego wsparcia klientów. Co ważne, odnotowały również wyższy wzrost rentowności niż pozostałe kancelarie czy działy prawne.

– Na digitalizację branży prawniczej nie można jednak patrzeć tylko przez pryzmat technologii. Aby proces digitalizacji i innowacji się udał, należy go zbudować nie na jednym, a na 3 filarach: ludziach, procesach i technologii. Bez inwestycji w ludzi, bez pozwalania im na popełnianie błędów, bez czasu i zasobów na próbowanie nowych rozwiązań i pomysłów proces ten się nie uda. Podobnie bez sięgania po ekspertów niebędących prawnikami – podsumowuje wyniki raportu Kamila Kurkowska, managerka, innowatorka i ambasadorka European LegalTech Association w Polsce.

Pobierz raport Future Ready Lawyer 2021