Usługa IPG API

Ograniczaj koszty Twojej firmy dzięki szybkiemu transferowi danych

Wypróbuj

Programista pracujący nad kodem źródłowym

Czym jest API IPG?

API IPG to usługa, która umożliwia bezpośredni transfer informacji o podmiotach gospodarczych i osobach do wewnętrznych systemów Twojej firmy, takich jak CRM czy ERP. Bezpośrednie źródło danych stanowi LEX Informator Prawno-Gospodarczy, który agreguje dane pozyskane z Monitora Sądowego i Gospodarczego. Co ważne, wszystkie zmiany automatycznie trafiają do systemu i są natychmiast widoczne dla użytkowników.

Ograniczaj koszty

Dostęp do aktualnych informacji o firmach i osobach fizycznych we własnym wewnętrznym oprogramowaniu niweluje koszty pozyskiwania danych z rozproszonych źródeł.

Automatyzuj procesy

Automatyzacja pobierania danych pozwala na szybką i sprawną optymalizację realizowanych procesów, wykonywanych do tej pory półautomatycznie lub manualnie.

Oszczędzaj czas i zasoby ludzkie

Zautomatyzowany import dużej ilości danych w dowolnym momencie ograniczy czas oraz wyeliminuje pomyłki i błędy związane z ręcznym wprowadzaniem danych do systemów.

Wypróbuj bezpłatnie!

LEX Informator Prawno-Gospodarczy w liczbach

ikona powiązania
4,2 mln
Powiązań biznesowych i kapitałowych między osobami
ikona dokumenty
5,8 mln
Oryginalnych dokumentów z MSiG
ikona osoby fizyczne
1,4 mln
Osób fizycznych
ikona instytucje
7,5 tys.
Szczegółówych profili instytucji
ikona podmioty gospodarcze
690 tys.
Podmiotów gospodarczych

Korzyści dla Twojej firmy

lewitujący symbol obracającego się trybu w kuli nad dłonią

Optymalizacja

Automatyzacja procesu pobierania danych pozwala na ograniczenie nakładów zasobowych oraz ma zwiększa efektywność pracy, ponieważ:

  • eliminuje ryzyko wystąpienia błędów związanych z manualnym wprowadzeniem danych do systemów
  • umożliwia szybką weryfikację powiązań między podmiotami gospodarczymi
rosnący wykres, słupki monet

Wyższa konkurencyjność

Wyższa konkurencyjność dzięki automatycznemu dostępowi do aktualnych informacji o podmiotach i osobach dzięki rzetelnym źródłom: MSIG, TERYT, akty prawne. Przyspieszenie procesów decyzyjnych.

abstrakcja, giętki przewód

Elastyczność

Personalizacja ustawień – importujesz dane w dowolnym czasie. Możesz wybrać dowolny zakres oraz ilość danych do własnyego systemu.

kod źródłowy, kula, sieć

Uniwersalność

Wszechstronność zastosowania API IPG w różnorodnych systemach wewnętrznych w obrębie jednej firmy.

Wypróbuj

funkcjonalności IPG API

  • Aktualne i historyczne dane rejestrowe podmiotów gospodarczych
  • Informacja o powiązaniach między wskazanymi podmiotami lub osobami w w określonym czasie - ścieżka powiązań
  • Wskazanie beneficjenta rzeczywistego na podstawie algorytmu opartego na kryterium 25% udziału we własności lub dodatkowo zdefiniowanych kryteriów , np.zasiadanie w reprezentacji czy nadzorze
  • Informacja o instytucjach: dane adresowe, numery kont bankowych, instytucje zależne
  • Aktualizowane dane z Krajowego Rejestru Urzędowego Podziału Terytorialnego Kraju - TERYT

Oferta na miarę Twoich potrzeb!

Konfigurację API IPG indywidualnie dostosowujemy do workflow pracy każdego Klienta. Opowiedz nam o swoich potrzebach, abyśmy mogli przygotować indywidualną propozycję biznesową.

Zapytaj o szczegóły i cenę

Integracja IPG API

API IPG działa w oparciu o REST (ang. Representational State Transfer), najpowszechniejszy wzorzec narzucający dobre praktyki tworzenia architektury aplikacji rozproszonych. Żądania i odpowiedzi są obsługiwane w formacie JSON. Komunikacja jest szyfrowana w oparciu o protokół TLS 1.2.

Każda aplikacja kliencka może korzystać z predefiniowanego zestawu metadanych dokumentów. Dostęp do metadanych wynika bezpośrednio z posiadanej przez klienta licencji, ustalonej na podstawie zdefiniowanych potrzeb klienta.

Autoryzacja API opiera się na wykorzystaniu identyfikatora sesji z Serwisu Logowania dostarczonego przez Wolters Kluwer Polska.