Usługa IPG API

Baza informacji o podmiotach gospodarczych i osobach

Wypróbuj

Produkt firmy Wolters Kluwer

Programista pracujący nad kodem źródłowym

Ograniczaj koszty Twojej firmy dzięki szybkiemu transferowi danych

API IPG to usługa, która umożliwia bezpośredni transfer informacji o podmiotach gospodarczych i osobach do wewnętrznych systemów, takich jak CRM czy ERP. Dzięki temu dane z MSiG oraz ich zmiany automatycznie trafiają do systemu, natychmiast aktualizując zawarte w nim informacje.

Ograniczaj koszty

Dostęp do aktualnych informacji o firmach i osobach fizycznych we własnym wewnętrznym oprogramowaniu niweluje koszty pozyskiwania danych z rozproszonych źródeł.

Automatyzuj procesy

Automatyzacja pobierania danych pozwala na szybką i sprawną optymalizację realizowanych procesów, wykonywanych do tej pory półautomatycznie lub manualnie.

Oszczędzaj czas i zasoby ludzkie

Zautomatyzowany import dużej ilości danych w dowolnym momencie ograniczy czas oraz wyeliminuje pomyłki i błędy związane z ręcznym wprowadzaniem danych do systemów.

Wypróbuj bezpłatnie!

IPG w liczbach

ikona powiązania
4,2 mln
Powiązań biznesowych i kapitałowych między osobami
ikona dokumenty
5,8 mln
Oryginalnych dokumentów z MSiG
ikona podmioty gospodarcze
690 tys.
podmiotów
  • 1,4 mln osób
  • 7,5 tys. instytucji

Korzyści dla Twojej firmy

lewitujący symbol obracającego się trybu w kuli nad dłonią

Optymalizacja

Wysoka efektywność pracy przy niskich nakładach zasobowych poprzez automatyzację pobierania danych, dzięki temu m.in.

  • eliminacja pomyłek i błędów związanych z manualnym wprowadzaniem danych do systemów,
  • szybka weryfikacja powiązań.
rosnący wykres, słupki monet

Konkurencyjność

Konkurencyjność dzięki automatycznemu dostępowi do aktualnych informacji o podmiotach i osobach dzięki rzetelnym źródłom: MSIG, TERYT, akty prawne. Przyspieszenie procesów decyzyjnych.

abstrakcja, giętki przewód

Elastyczność

Personalizacja ustawień – import danych dla dowolnego zakresu i ilości do własnych systemów oraz w dowolnym czasie.

kod źródłowy, kula, sieć

Uniwersalność

Wszechstronność zastosowania API IPG w różnorodnych systemach wewnętrznych w obrębie jednej firmy.

Wypróbuj

funkcjonalności IPG API

  • Aktualne i historyczne dane rejestrowe podmiotów gospodarczych
  • Informacja o powiązaniach między wskazanymi podmiotami lub osobami w w określonym czasie - ścieżka powiązań
  • Wskazanie beneficjenta rzeczywistego na podstawie algorytmu opartego na kryterium 25% udziału we własności lub dodatkowo zdefiniowanych kryteriów , np.zasiadanie w reprezentacji czy nadzorze
  • Informacja o instytucjach: dane adresowe, numery kont bankowych, instytucje zależne
  • Aktualizowane dane z Krajowego Rejestru Urzędowego Podziału Terytorialnego Kraju - TERYT

Rozwiązanie dopasowane do Twoich potrzeb!

Konfigurację API IPG indywidualnie dostosowujemy do workflow pracy każdego Klienta. Opowiedz nam o swoich potrzebach, abyśmy mogli przygotować indywidualną propozycję biznesową.

Zapytaj o szczegóły i cenę

Integracja IPG API

API IPG działa w oparciu o REST (ang. Representational State Transfer), najpowszechniejszy wzorzec narzucający dobre praktyki tworzenia architektury aplikacji rozproszonych. Żądania i odpowiedzi są obsługiwane w formacie JSON. Komunikacja jest szyfrowana w oparciu o protokół TLS 1.2.

Każda aplikacja kliencka może korzystać z predefiniowanego zestawu metadanych dokumentów. Dostęp do metadanych wynika bezpośrednio z posiadanej przez klienta licencji, ustalonej na podstawie zdefiniowanych potrzeb klienta.

Autoryzacja API opiera się na wykorzystaniu identyfikatora sesji z Serwisu Logowania dostarczonego przez Wolters Kluwer Polska.