Wystąpienie zostało nagrane na  „Po­­znań me­­et(IP)in­­g­s”. Są to spo­­t­ka­­nia pra­k­ty­­ków (a przede wszy­st­kim pa­­sjo­­na­­tów) po­­zna­ń­skie­­go śro­­do­­wi­­ska pra­w­ni­­ków IP. Od­by­wa­ją się raz w mie­sią­cu – w każ­dy, dru­gi czwar­tek mie­sią­ca. 

Z wypowiedzi prawnika Dawida Kryszczyńskiego nt. Licencji na oprogramowanie i sposobów na uniknięcie ryzyka związanego z ich wypowiedzeniem dowiesz się m.in. o:

  • prawach do gier komputerowych – jakie istnieją możliwości nabywania praw, czym się one od siebie różnią oraz które metody są najbardziej korzystne?
  • wypowiedzeniu licencji – jak uchronić się od jego negatywnych skutków – sposoby na zabezpieczenie się przed wypowiedzeniem
  • klauzuli hybrydowej – czym się charakteryzuje to rozwiązanie i w jaki sposób może okazać się pomocne w przypadku wypowiedzenia licencji?

Dawid Kryszczyński- InHouse Lidl. Prawnik specjalizujący się w szeroko rozumianym prawie reklamy, w którym jedną z ról odgrywa IP. Prywatnie pasjonat nowych technologii oraz branży kreatywnej. W ramach swojej praktyki zajmuję się między innymi mitygowaniem ryzyka związanego z działaniami kierowanymi do konsumentów. 

Partner wydarzenia: Wolters Kluwer Polska.