Wystąpienie zostało nagrane na  „Po­­znań me­­et(IP)in­­g­s”. Są to spo­­t­ka­­nia pra­k­ty­­ków (a przede wszy­st­kim pa­­sjo­­na­­tów) po­­zna­ń­skie­­go śro­­do­­wi­­ska pra­w­ni­­ków IP.  

Z wypowiedzi adwokata Mikołaja Śniatały nt. Problematyki podpisów elektronicznych, eIDAS, formy dokumentowej, nowych dowodów osobistych dowiesz się m.in. o:

  • rewolucji przemysłowej – jak się kształtowała na przestrzeni lat i jaki ma związek z nowoczesnymi formami stosowania prawa?
  • przemyśle 4.0 – zakupach, płatnościach oraz mapach. To tylko nieliczne przykłady działań, do których wykorzystujemy Internet. Przekonaj się, do czego jeszcze może służyć to medium
  • eDowodzie osobistym – jakie zmiany wprowadzono w nowej wersji dokumentu tożsamości? Sprawdź, na czym polega jego wyjątkowość i łączące się z nim ułatwienia
  • podpisie elektronicznym – poznaj rodzaje oraz korzyści płynące z jego stosowania, a także normy wynikające z rozporządzenia unijnego eIDAS – kluczowego aktu prawnego regulującego transakcje elektroniczne

Mikołaj Śniatała – absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jego praktyka zawodowa nieustanie związana jest z biznesem. W trakcie swojej pracy doradzał i współuczestniczył w zakładaniu i funkcjonowaniu spółek oraz w wielu procesach inwestycyjnych. Doskonale rozumie potrzeby przedsiębiorców. Wpisany na listę adwokatów Wielkopolskiej Izby Adwokackiej w Poznaniu. Specjalista w zakresie funkcjonowania spółek i zawierania kontraktów handlowych. Obrońca albo pełnomocnik w procesach karnych.

Partner wydarzenia: Wolters Kluwer Polska.