Wystąpienie zostało nagrane na  „Po­­znań me­­et(IP)in­­g­s”. Są to spo­­t­ka­­nia pra­k­ty­­ków (a przede wszy­st­kim pa­­sjo­­na­­tów) po­­zna­ń­skie­­go śro­­do­­wi­­ska pra­w­ni­­ków IP.  

Z wypowiedzi adwokata Piotra Ruchały nt. Wykonywania (i nadużywania) autorskich praw osobistych po śmierci twórcy dowiesz się m.in. o:

  • przepisach prawnych – co mówi prawo polskie i międzynarodowe odnośnie losu autorskich praw osobistych po śmierci twórcy?
  • problemach związanych ze śmiercią twórcy – na jakie teoretyczne i praktyczne trudności napotykamy?
  • nadużyciach autorskich praw osobistych – czym się charakteryzuje? Czy jest w ogóle możliwe? Jaki pogląd w tej kwestii przejawia się w orzecznictwie?

Piotr Ruchała adwokat, Senior Associate w Kancelarii SMM Legal, doktorant w Katedrze Prawa Europejskiego WPiA UAM. Specjalizuje się w prawie własności intelektualnej, prawie nieuczciwej konkurencji, prawie zobowiązań oraz prawie prywatnym Unii Europejskiej. Posiada bogate doświadczenie w zakresie doradztwa i prowadzenia sporów w ww. zakresie, a także w przygotowywaniu i negocjowaniu umów handlowych, w szczególności dotyczących oprogramowania i usług IT. Naukowo zajmuje się przede wszystkim prawem autorskim Unii Europejskiej.

Partner wydarzenia: Wolters Kluwer Polska.