Wystąpienie zostało nagrane na  „Po­­znań me­­et(IP)in­­g­s”. Są to spo­­t­ka­­nia pra­k­ty­­ków (a przede wszy­st­kim pa­­sjo­­na­­tów) po­­zna­ń­skie­­go śro­­do­­wi­­ska pra­w­ni­­ków IP.  

Z wypowiedzi aplikant radcowskiej Joanny Borek nt. Zabezpieczenia dowodów w prawie własności przemysłowej dowiesz się m.in. o:

  • konstrukcji wniosku o zabezpieczenie dowodów – jakie są najważniejsze elementy, które powinien zawierać wniosek?
  • sposobach zabezpieczania dowodów – jakich procedur należy przestrzegać? Jakie rodzaje zabezpieczania wyróżniamy?
  • sytuacji prawnej – jakie zmiany zaszły w prawie polskim odnośnie zabezpieczenia dowodów i jak kształtują się obecnie obowiązujące przepisy?

Joanna Borek - aplikant radcowski w kancelarii Wędrychowska-Karpińska, Gutowska-Ibbs adwokaci i radcowie prawni s.c. Absolwentka Centrum Praw Własności Intelektualnej im. H. Grocjusza w Warszawie. W swojej praktyce zawodowej zajmuje się w sprawami z zakresu własności przemysłowej. Fanka nowych technologii – z wielkim zainteresowaniem śledzi nowinki technologiczne, które zmieniają świat.

Partner wydarzenia: Wolters Kluwer Polska.