Wystąpienie zostało nagrane na  „Po­­znań me­­et(IP)in­­g­s”. Są to spo­­t­ka­­nia pra­k­ty­­ków (a przede wszy­st­kim pa­­sjo­­na­­tów) po­­zna­ń­skie­­go śro­­do­­wi­­ska pra­w­ni­­ków IP.  

Z wypowiedzi adwokat Moniki Chajec nt. Pól eksploatacji utworów w praktyce dowiesz się o:

  • studiach przypadków – przedstawione przykłady pokażą, jakiego rodzaju problemy pojawiają się w tym zakresie prawa autorskiego
  • polach eksploatacji – co się dzieje w sytuacji, gdy wspomniane pola nie są wystarczająco określone?
  • sposobach wyodrębnienia pół eksploatacji – poznaj podstawowe oraz dodatkowe kryteria na zidentyfikowanie pól eksploatacji

Monika Chajec – adwokat, założycielka Studia Adwokackiego, w którym tworzy ochronę prawną dla twórców biznesu, sztuki i IT. Specjalizuje się w umowach gospodarczych i autorskich. Wieloletni praktyk. Na co dzień współpracuje zarówno z dużymi spółkami handlowymi, które reprezentuje przed sądem i w negocjacjach oraz z kreatywnymi freelancerami, którym pomaga zabezpieczać swoje prawa.

Partner wydarzenia: Wolters Kluwer Polska.