Wystąpienie zostało nagrane na  „Po­­znań me­­et(IP)in­­g­s”. Są to spo­­t­ka­­nia pra­k­ty­­ków (a przede wszy­st­kim pa­­sjo­­na­­tów) po­­zna­ń­skie­­go śro­­do­­wi­­ska pra­w­ni­­ków IP.  

Z wypowiedzi radcy prawnego Michała Wielińskiego nt. Zakresu prawnoautorskiej ochrony utworów architektonicznych w kontekście roszczeń negatoryjnych oraz restytucyjnych poznasz m.in.:

  • pojęcie utworu – jak się upewnić, że mamy z nim do czynienia? – jego rodzaje i cechy charakterystyczne
  • indywidualny charakter dzieła – co oznacza ten termin oraz jakie elementy stanowią jego ograniczenie?
  • projekty nieobjęte ochroną prawnoautorską – jakich utworów dotyczy to pojęcie? Co oznacza „niestandardowość” projektu?
  • roszczenia negatoryjne i restytucyjne – ich adekwatność w przypadku niezgodności utworów architektonicznych z prawem

Michał Wieliński – radca prawny, działający w praktyce IP i nowych technologii GWW Legal. Zajmuje się bieżącą obsługą klientów z zakresu prawa umów, spraw korporacyjnych oraz prawa rynku kapitałowego. Obsługuje instytucje finansowe, operatorów logistycznych, spółki produkcyjne, deweloperów, galerie handlowe oraz podmioty z sektora gospodarki odpadami.

Partner wydarzenia: Wolters Kluwer Polska.