Wystąpienie zostało nagrane na  „Po­­znań me­­et(IP)in­­g­s”. Są to spo­­t­ka­­nia pra­k­ty­­ków (a przede wszy­st­kim pa­­sjo­­na­­tów) po­­zna­ń­skie­­go śro­­do­­wi­­ska pra­w­ni­­ków IP. 

Z wypowiedzi radcy prawnego Bartosza Jóźwiaka nt. Kosztów uzyskania przychodu IT developerów dowiesz się, jak wyglądają:

  • warunki zastosowania podwyższonych kosztów uzyskania przychodu w branży IT – dokładnie zostały omówione kwestie związane z powstaniem, dowodem powstania utworu, jego rodzajem oraz honorarium;
  • problem zaliczek w rozliczaniu programistów – jaki status mają zaliczki w świetle projektu ogólnej interpretacji dotyczącej zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów;
  • kwestia ewidencji czasu pracy developerów – jej pomocnicza rola (a zarazem niejasno określona w prawie) w omawianym podczas wystąpienia temacie kosztów uzyskania przychodu.


Bartosz Jóźwiak- radca prawny, w kancelarii jest partnerem kierującym praktyką prawa własności intelektualnej i nowych technologii. Na co dzień zajmuje się prawem własności przemysłowej, prawem autorskim, zwalczaniem nieuczciwej konkurencji oraz ochroną konkurencji i konsumentów. Wspiera zagraniczne startupy rozpoczynające działalność w Polsce. W tym zakresie współpracuje z podmiotami ze Szwajcarii, Niemiec, Hong-Kongu i USA.

Partner wydarzenia: Wolters Kluwer Polska.