Od czasu inwazji Rosji na Ukrainę 24 lutego 2022 r. nie ustają doniesienia o naruszeniach międzynarodowego prawa humanitarnego oraz o zbrodniach prawa międzynarodowego. Z tego powodu fundacja Sunflowers uruchomiła nowoczesną aplikację służącą zbieraniu informacji o dowodach zbrodni popełnionych w Ukrainie i osobach poszkodowanych w związku z wojną.

Od wybuchu wojny ponad 14 milionów Ukraińców opuściło już swoją ojczyznę, szukając schronienia w krajach sąsiednich. Ponad 8 milionów Ukraińców zostało zarejestrowanych przez Biuro Wysokiego Komisarza ds. Uchodźców jako osoby poszukujące tymczasowej ochrony.

Wielu z tych przesiedleńców było świadkami jednych z najokrutniejszych zbrodni, jakie można sobie wyobrazić we współczesnym świecie, a skala ich cierpienia jest uderzająca. Liczba potencjalnych świadków zbrodni popełnionych w Ukrainie jest ogromna, podobnie jak liczba osób poszkodowanych w wyniku tych przestępstw. Żaden system wymiaru sprawiedliwości nie jest w stanie poradzić sobie z tak ogromną ilością informacji, którymi mogą dysponować świadkowie zbrodni.

Wspólne działania na rzecz ofiar wojny

Z tego powodu powstał Projekt Sunflowers (po ang. Słoneczniki) – z inicjatywy osób fizycznych i prawnych, reprezentujących międzynarodowe i krajowe organizacje pozarządowe, (polską) Naczelną Radę Adwokacką oraz unijny projekt dedykowany transformacji wymiaru sprawiedliwości w Ukrainie. Wszystkie te podmioty zjednoczyły siły w celu wspólnego działania na rzecz szeroko rozumianej ochrony praw człowieka.

Stronę polską w Projekcie Sunflowers reprezentują:

dr Anna Adamska-Gallant

dr Ewa Hofmańska

Prof. Witold Klaus

adw. Natalia Klima-Piotrowska

Prof. Hanna Kuczyńska

adw. Mikołaj Pietrzak

Prof. Paweł Wiliński

Nowa aplikacja już działa

Fundacja Sunflowers, która realizuje ten projekt, właśnie uruchomiła nowoczesną aplikację do zbierania informacji o dowodach zbrodni prawa międzynarodowego popełnionych w Ukrainie oraz osobach poszkodowanych. Dzięki temu narzędziu potencjalni świadkowie oraz osoby poszkodowane wskutek wojny mogą bezpiecznie zdeponować informacje o zdarzeniach, które w świetle prawa międzynarodowego mogą być uznane za zbrodnie międzynarodowe, oraz przekazać informacje o rodzaju i rozmiarze poniesionej szkody. Aplikacja pozwala także wgrać zdjęcia i filmy nakręcone podczas takich zdarzeń czy przedstawiające poniesioną szkodę.

Twórcy aplikacji zadbali o dodatkowe interaktywne narzędzia, ułatwiające wypełnienie formularza (np. objaśnienia użytych w pytaniach zwrotów o rodzaje zdarzeń czy rodzaje poniesionej szkody). Zebrane informacje wraz z wgranymi materiałami zostaną następnie (za pośrednictwem odrębnego narzędzia) udostępnione kompetentnym krajowym oraz międzynarodowym organom, w tym Międzynarodowemu Trybunałowi Karnemu, powołanym do ścigania i osądzenia sprawców zbrodni popełnionych w Ukrainie, oraz instytucjom, które w przyszłości będą odpowiedzialne za opracowanie programów reparacyjnych dla ofiar wojny w Ukrainie. O tym, czy dana informacja może być wykorzystana jako dowód w sprawie prowadzonej przez konkretny organ, zdecyduje ten organ.

Aplikacja może być wykorzystana do zbierania informacji o zbrodniach i osobach poszkodowanych także w kontekście innych konfliktów zbrojnych.

Ty też możesz pomóc

Ze względów bezpieczeństwa dostęp do aplikacji został celowo ograniczony. Aplikacja jest bowiem dostępna dla zainteresowanych osób dopiero po uprzedniej weryfikacji ich tożsamości przez wolontariuszy fundacji.

Aplikacja dostępna jest w trzech wersjach językowych: ukraińskiej, angielskiej i polskiej. Każda osoba, która zdecyduje się przekazać informacje za pośrednictwem tej aplikacji może dowolną ilość razy modyfikować treść formularza, a wysłany formularz może także w dowolnym momencie wycofać z bazy danych.

Fundacja Sunflowers potrzebuje wsparcia finansowego, aby utrzymać działanie i bezpieczeństwo aplikacji. Serdecznie zapraszamy do jej wspierania!

Dowiedz się więcej o fundacji Sunflowers i możliwościach jej wsparcia >>