Szkolenie „Wnioski wdrożeniowe płynące z dorobku orzeczniczego Prezesa UODO i sądów administracyjnych” odbyło się 21 czerwca. Jego organizatorami były platforma LEX Hub oraz jej partner – system GDPR Risk Tracker.

Program webinarium obejmował zagadnienia, jak:

- założenia wdrażania systemu ochrony danych osobowych w świetle decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

- mapowanie procesów przetwarzania danych

- ustalenie kontekstu przetwarzania i opis czynności

- przygotowanie rejestru czynności przetwarzania danych

- analiza ryzyka

- formułowanie wniosków wdrożeniowych w oparciu o przeprowadzoną analizę ryzyka.

Eksperci omówili aktualne wytyczne dotyczące: zgodności i bezpieczeństwa przetwarzania danych oraz zasad przetwarzania, w tym minimalizacji danych i analizy ryzyka i ochrony danych w fazie projektowania.

Prelegentami byli: Dominik Lubasz, radca prawny – Lubasz i Wspólnicy; Wojciech Grenda, specjalista ds. bezpieczeństwa informacji – GDPR Risk Tracker.

Nagranie ze szkolenia >>