Szkolenie „Quick wins w procesie obsługi zgłoszeń od sygnalistów” odbyło się w maju. Prelegentką była Katarzyna Abramowicz – radczyni prawna, b. przedstawicielka KIRP w Brukseli, od ponad 20 lat tworząca rozwiązania technologiczne (m.in. system Sygnanet dostępny na platformie LEX Hub).

– Ustawa o tzw. sygnalistach została wprowadzona w celu zapewnienia ochrony osobom, które zgłaszają nieprawidłowości w miejscu pracy. Jej celem jest zapobieganie działaniom odwetowym, takim jak zwolnienie z pracy, obniżenie wynagrodzenia, wstrzymanie awansu, mobbing czy dyskryminacja – wyjaśniała ekspertka podczas webinaru.

Nowe przepisy obejmują każdą osobę, która jest, była lub będzie związana szeroko rozumianym stosunkiem pracy z danym pracodawcą, włączając w to wolontariuszy, stażystów, akcjonariuszy i podwykonawców. Każdy ma prawo zgłosić naruszenie prawa w swoim miejscu pracy i jest chroniony przed odwetem.

Pracodawcy muszą spełnić określone obowiązki wynikające z nowego prawa. Powinni m.in. wyznaczyć odpowiednie osoby lub zespół osób do wyjaśniania zgłoszeń od sygnalistów, a także utworzyć wewnętrzną procedurę zgłoszeń oraz zapewnić poufny sposób ich przekazywania. – Zgłaszanie nieprawidłowości w miejscu pracy jest ważne z wielu powodów. Pozwala na szybką identyfikację problemów i skuteczne ich rozwiązywanie, a także budowanie kultury organizacji opartej o uczciwość i zaufanie – przekonywała Katarzyna Abramowicz.

Zapraszamy do obejrzenia nagrania ze szkolenia! NAGRANIE >>

Więcej informacji o Sygnanet >>