Istnieje zgoda wśród prawników, że rozwiązania IT stanowią przyszłość funkcjonowania na rynku nowoczesnego prawnika. Nasze rozwiązanie – ePozew – jako jedne z pierwszych jest oparte na algorytmach sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego. Ich zadaniem jest maksymalne uproszczenie jednego z wycinków pracy prawnika, jakim jest sporządzanie pozwów. Dlaczego to takie ważne?

Pisanie pozwów, a zwłaszcza pozwów o zapłatę na podstawie udostępnionych przez klienta faktur VAT, jest procesem powtarzalnym i żmudnym. Często polega na wypełnianiu stosownych danych, tak aby pismo spełniało warunki formalne przewidziane przepisami prawa. W większości sytuacji (w przypadku sporządzania pozwów w sprawach gospodarczych z tytułu niezapłaconych faktur VAT) zmianie ulegają dane, takie jak np. data, właściwy do rozpoznania sprawy sąd, wartość przedmiotu sporu, opłata sądowa czy dane faktur VAT, itd.

Rozwój technologii, a zwłaszcza sztucznej inteligencji i nauczania maszynowego, pozwala na znaczne uproszczenie i automatyzację tego procesu. Nasze algorytmy są w stanie przeanalizować udostępniane faktury VAT i na ich podstawie prawidłowo oznaczyć właściwy do rozpoznania sprawy sąd, wartość przedmiotu sporu, obliczyć odsetki od niezapłaconych kwot. Potrafią ponadto udostępnić informacje na temat danych do uiszczenia opłaty sądowej i opłaty skarbowej od pełnomocnictwa.

Algorytmy to szybkość i wygoda

Ideą tych algorytmów jest, aby sporządzanie tego rodzaju pozwów działo się automatycznie – bez dodatkowej ingerencji użytkownika, w bardzo krótkim czasie. Naszym zdaniem prawnik powinien skupiać się na rozwiązywaniu problemów które wymagają twórczego i nieszablonowego podejścia, natomiast pozostałą pracę powinny wykonywać stosownie do tego stworzone programy.

Z jednej strony taki program przygotowuje sam projekt pozwu wraz z opisanymi załącznikami. Z drugiej strony zwalnia z pracownika czy prawnika z konieczności poszukiwania informacji, takich jak właściwy sąd, danych adresowych, numer rachunku bankowego do uiszczenia opłaty sądowej czy dane stosownego urzędu. Praktyka prawnicza pokazuje, że wyszukiwanie powyższych danych i przekazywanie ich klientowi to czynności, które z jednej strony zajmują dużo czasu w porównaniu do pozostałej pracy prawnika, a z drugiej strony mogą być w pełni zautomatyzowane.

Korzystanie z algorytmów w sporządzaniu dosyć nieskomplikowanych dokumentów oraz przygotowywanie danych jest nieporównywalnie tańszym, szybszym i prostszym rozwiązaniem od innych możliwości dostępnych na rynku. Analiza faktury przez nasze algorytmy jest bardzo szybka. Na chwilę obecną sam proces trwa nie dłużej niż sekundę, w godzinę nasze algorytmy są w stanie przeanalizować kilka tysięcy faktur (i na tej podstawie, w tym samym momencie, opracować projekty pozwów). Ta sama praca wykonana przez prawnika zajęłaby całe dni, jeśli nie tygodnie.

Algorytmy potrafią też grupować faktury VAT ze względu na powoda czy pozwanego. W efekcie otrzymujemy pozew wraz z wszystkimi koniecznymi wymaganiami formalnymi przewidzianymi przez polskie prawo.

Niższe koszty – kolejny argument

Korzystanie z ePozwu jest bardzo proste. Wystarczy wybrać faktury VAT, które mają być podstawą złożenia pozwu do sądu, przeciągnąć je na ekran i kliknąć stosowny przycisk umożliwiający wygenerowanie pozwu. Dalsze czynności dzieją się automatycznie.

Takie rozwiązanie jest przede wszystkim bardzo opłacalne ze względu na koszty. Wysokość wynagrodzenia jest uzależniona od ilości faktur VAT udostępnionych do analizy. Oznacza to, że koszty są dostosowane do wielkości kancelarii, ponieważ opłata za użytkowanie programu zwiększa się wraz z ilością udostępnianych do analizy faktur VAT.

Porównując koszt użytkowania algorytmów do pracy, będzie to ułamek minimalnego wynagrodzenia za pracę osoby zatrudnionej do wykonania tych samych zadań. Nasz program pozwala na zwiększenie konkurencyjności kancelarii prawnych oraz obsługę większej ilości spraw przy jednoczesnym minimalnym wzroście kosztów.

Jako nowy start-up szukamy innowatorów i fanów LegalTech, którzy są zainteresowani przetestowaniem ePozwu. Aplikacja jest już gotowa i w tej końcowej fazie udostępniamy ją bezpłatnie, aby pierwsi użytkownicy mogli przekonać się, ile czasu realnie są w stanie dzięki niej zaoszczędzić. Zachęcamy do współpracy!

Autor:
Bartłomiej Kasprzyk