Debaty „Tech4Law – Law4Tech. Technologia dla prawa czy prawo dla technologii?” poprzedziły galę i ogłoszenie laureatów konkursu Rising Stars – Liderzy jutra 2022. Konkurs, podobnie jak debaty, zorganizował Wolters Kluwer Polska, patronem medialnym wydarzeń była platforma LEX Hub.

Względy etyczne też są ważne

W debacie „Technologia jako przewaga – jak ją komunikować” wzięli udział: Aleksandra Bańkowska, adwokat, partner PwC Polska; Włodzimierz Chróścik, radca prawny, prezes Krajowej Rady Radców Prawnych; Przemysław Rosati, adwokat, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, oraz Jacek Stanisławski, prawnik z Tomczak Stanisławski Marketing. Dyskusję poprowadził Tomasz Palak, radca prawny, autor bloga tomaszpalak.pl

Przemysław Rosati podkreślał, że jeśli chodzi o klientów, to trzeba zdawać sobie sprawę z tego, że są klienci korporacyjni lub indywidualni. – I te narzędzia komunikacji nowych technologii muszą być absolutnie różne. W przypadku klienta korporacyjnego szansa, że miał do czynienia z nowymi technologiami, zwłaszcza w swojej branży, jest zdecydowanie wyższa niż w przypadku klienta sądowego, indywidualnego, który niekoniecznie musi się w tym bezpiecznie czuć. Zwłaszcza że zawody prawnicze postrzegane są jako zawody tradycyjne, zakorzenione w określonej kulturze wykonywania tego zawodu, która jest odbierana w taki, a nie inny sposób przez naszych klientów – mówił.

Wskazał jednak, że dla tradycyjnego klienta komunikowanie nowych technologii jest bardzo ważne. - Świat, w którym funkcjonuje, który go otacza, jest dla niego punktem odniesienia, więc oczekuje, żeby  prawnicy wykorzystywali nowe technologie w swojej praktyce. To nie jest nic nadzwyczajnego, lubię się posługiwać przykładem bankowości, gdzie załatwiamy różne rzeczy, sięgając do prawej kieszeni marynarki, czyli poprzez smartfona – zaznaczał. 

Włodzimierz Chróścik mówił z kolei, że jeśli chodzi o komunikację, powinien to być język korzyści. – Mówimy teraz o nowych technologiach, ale one zawsze były, tylko teraz są nowsze niż 15 lat temu. Uważam również, że im więcej nowych technologii, tym człowiek jest ważniejszy, bo ta nasza etyka, zrozumienie tematu, empatia są nie do wyeliminowania - wskazał. Aleksandra Bańkowska zaznaczyła, że o nowych technologiach informować trzeba z powodów etycznych, prawnych. – Po drugie, budujemy w ten sposób swoją przewagę na rynku, a to jest bardzo ważne – podkreślała.

Potrzebna współpraca z sądami i urzędami

Druga dyskusja nosiła tytuł „Komunikacja z sądami, urzędami i instytucjami publicznymi w dobie cyfryzacji i nowych technologii”. Uczestniczyli w niej: Monika Biała, sędzia Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu; Grzegorz Karaś, sędzia Sądu Okręgowego we Wrocławiu; Maciej Priebe, rzecznik patentowy, i Dorota Rzążewska, rzecznik patentowy, radca prawny, prezes Polskiej Izby Rzeczników Patentowych. Debatę moderował Hubert Sommerrey, radca prawny, partner zarządzający w kancelarii Sommerrey&Partners.

Monika Biała zwracała uwagę, że e-rozwiązania wchodziły do wymiaru sprawiedliwości ewolucyjnie, a dopiero pandemia mocno je przyspieszyła. Prezes Dorota Rzążewska podkreślała, że e-komunikacja jest dla rzeczników patentowych nie tylko pożądanym kierunkiem zmian, ale w dużej mierze już w taki sposób są prowadzone postępowania. –  Prowadzimy nasze kancelarie, przechodząc tam, gdzie się da na e-komunikację, e-korespondencję, prowadzenie postępowania w trybie elektronicznym. Polski Urząd Patentowy coraz bardziej rozszerza komunikację i postępowania przed organem w formie elektronicznej – mówiła. 

Maciej Priebe podkreślał, że od nowych technologii nie da się już uciec. – Zgadzam się z przedmówcami, że problemem jest komunikacja dwustronna, często mamy w tych relacjach papier i na to trzeba zwrócić uwagę. Jak również na to, że mamy na rynku dużą liczbę aplikacji webowych i innych. One są znakomite, natomiast tak naprawdę zaspokajają potrzeby pełnomocników czy też sądów i urzędów, ale wycinkowo. Nie są zintegrowane, nie komunikują się ze sobą, nie ma przepływu ani wymiany danych – podkreślał. Dodał, że ta integracja wymaga współpracy z sądami i urzędami.

Czytaj więcej na Prawo.pl:

 https://www.prawo.pl/prawnicy-sady/czy-prawnik-ma-informowac-klienta-o-stosowanych-legaltech,518474.html

https://www.prawo.pl/prawnicy-sady/nowe-technologie-a-wymiar-sprawiedliwosci-rising-stars-2022,518490.html