RED INTO GREEN – aplikacja, która stanowi fundament systemu zarządzania ochroną informacji w organizacji – dołączyła właśnie do platformy LEX Hub.

Aplikacja jest narzędziem do wszechstronnej analizy ryzyka, a także gromadzenia informacji o procesach – czynnościach przetwarzania danych osobowych, stosowanych zasobach informatycznych, personalnych i organizacyjnych.

RED INTO GREEN porządkuje, automatyzuje i wspiera procesy związane z ochroną danych osobowych, czyli RODO. Jej unikatem jest połączenie mechanizmów wzorowanych na Excelu z szerokimi możliwościami rozwiązań online.

Naturalnym środowiskiem pracy większości Inspektorów Ochrony Danych jest Excel. Aplikacja Red Into Green wykorzystuje podobne mechanizmy, rozszerzone o możliwości, jakie daje środowisko Web. Budowa na bazie Excel ułatwia eksport i import danych – wyjaśniają twórcy programu.

Jakie są najważniejsze wyróżniki programu?

Intuicyjna obsługa
Obsługa aplikacji przygotowana na bazie Excel wraz z eksportem danych do plików Excel.

Łatwy dostęp
Dostęp przez przeglądarkę internetową, bez konieczności instalacji.

Gotowe słowniki
Aplikacja „uczy się sama”. Słowniki uzupełniają się samodzielnie w trakcie korzystania z programu.

Wszystko pod ręką
Raporty dające obraz procesów, zasobów i zagrożeń generujących najwyższe ryzyko bezpieczeństwa danych w organizacji.

Wygodna praca zespołowa
Możliwość zdalnej pracy zespołowej w aplikacji.

RED INTO GREEN – system do zarządzania ochroną informacji. Dowiedz się więcej >>