Witamy serdecznie! Do grona partnerów platformy LEX Hub dołączyło kolejne innowacyjne rozwiązanie: IP Desk.

IP Desk to unikalny system informatyczny, stworzony z myślą o ochronie praw własności intelektualnej. Łączy cechy systemu do zarządzania sprawami – z uwzględnieniem specyfiki praw IP oraz dodatkowo CRM, workflow, generatora dokumentów i monitorowania znaków towarowych.

Wśród użytkowników programu są kancelarie prawno-patentowe oraz firmy posiadające w swoim portfolio wiele marek.

IP Desk to między innymi:

  • Usługa monitorowania znaków towarowych w Polsce, Unii Europejskiej i w każdym państwie na świecie dzięki integracji systemu z bazą Clarivate (CompuMark)
  • 187 baz znaków towarowych i 254 kraje objętych monitoringiem IP Desk, dzięki czemu system gwarantuje najszerszy zakres ochrony
  • Moduł znaków towarowych, który zapewnia rejestrowanie czynności i statusów spraw związanych ze znakami krajowymi, unijnymi, międzynarodowymi i zagranicznymi
  • Moduł wynalazków, który pozwala na rejestrowanie czynności i statusów spraw związanych z wynalazkami krajowymi, międzynarodowymi (PCT) i patentem europejskim.

Twórcą IP Desk jest firma Brandelaw, kierowana przez Marcina Setlaka. „Aplikacja zawiera ponad 21 unikalnych modułów, które ułatwiają zarządzanie prawami IP. Monitoring znaków towarowych może obejmować warstwę słowną lub graficzną” – wyjaśniają twórcy programu.

Zapraszamy po więcej informacji o IP Desk >>