osoby szybko przemieszczające się po budynku biurowym

Na tej stronie bezpłatnie pobierzesz raport z najnowszego badania Future Ready Lawyer, które na zlecenie Wolters Kluwer przeprowadzono wśród 700 prawników z USA i Europy.

Przeczytaj raport i dowiedz się między innymi:

  • co prawnicy sądzą o nowych technologiach
  • jaki jest ich stopień gotowości na wprowadzenie zmian
  • co można zyskać dzięki innowacjom
  • jakie są aktualne wyzwania stojące przed prawnikami

Pobierz raport